U Baškoj Vodi (GRAND HOTEL SLAVIA) uspješno realizovani prvi seminari u 2019. godini u periodu od 06. do 08. februara.

I. “SOFT SKILLS“ – RAZVOJ POSLOVNIH VJEŠTINA POTREBNIH SVAKOM ZAPOSLENIKU

Seminar je bio namijenjen poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, pomoćnicima, tim liderima, članovima timova, sekretarima/ cama, asistentima/ cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo, javne nabavke i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih rezultata.

Kroz interaktivno predavanje, diskusije i praktični rad učesnici su upoznati sa sljedećim temama:

 • Upoznavanje sa najvažnijim poslovnim vještinama u savremenom radu
 • Otkrivanje problema i situacija koje nas koče u svakodnevnom poslovanju
 • Određivanje psihološkog profila i razumijevanje samog sebe
 • Usvajanje efikasnih metoda, alata i tehnika za razvoj bilo koje vještine
 • Unapređenje organizacije poslovanja i kvalitete rada
 • Uspješnija realizacija svakodnevnih i zahtjevnih radnih zadataka
 • Odabir “prave reakcije“ u svakoj poslovnoj situaciji
 • Efikasniji rad sa osobama iz poslovnog okruženja

Predavač na seminaru bio je gospodin Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog. Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

Termin sljedećeg seminara iz navedene oblasti održat će se u Splitu u mjesecu martu, a sve informacije možete saznati preko sljedećeg LINK-a.


II. UVOĐENJE EKONOMIČNOG, EFIKASNOG I EFEKTIVNOG POSLOVANJA I FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE & FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE U INSTITUCIJAMA BiH

Seminar je bio namijenjen rukovodiocima, pomoćnicima rukovodioca, šefovima službi i odsjeka, koordinatorima i članovima radne grupe za FUK, finansijskim službenicima, te svim zainteresovanim koji žele da se upoznaju sa finansijskim upravljanjem i kontrolom, načinom uspostavljanja i izazovima u uspostavljanju FUK-a, te načinom popunjavanja finansijskih izvještaja u institucijama BiH.

Kroz interaktivno predavanje, diskusije i praktični rad učesnici su upoznati:

 • sa načinom uspostavljanja FUK-a (obaveze i izazovi)
 • sa finansijskim učinkom poslovanja radi ostvarenja poslovnih ciljeva
 • sa sistemom unutrašnjih kontrola (poslovni procesi koji vode do ostvarenja poslovnih ciljeva)
 • sa načinom upravljanja rizicima (registar rizika)
 • sa propisima koji regulišu proces finansijskog izvještavanja o izvršenju budžeta institucija BiH, kao i sa obrascima i načinom popunjavanja istih
 • sa računovodstvenim načelom nastanka događaja
 • sa računovodstvenim knjigama i knjigovodstvenim ispravama

Predavač na seminaru bio je gospodin Boris Sesar, dipl. oec. – smjer finansije i računovodstvo. Preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.

Termin sljedećeg seminara iz navedene oblasti održat će se na Zlatiboru u mjesecu martu, a sve informacije možete saznati preko sljedećeg LINK-a.

Seminari su bili visoko interaktivni, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava. Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminarima, kao i predavačima koji su profesionalno realizovali  seminare.

 VAŠ KVENTUM TIM

 

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print