U Vrnjačkoj Banji (HOTEL FONTANA) u periodu 12. – 14.06.2019. godine uspješno realizovan trodnevni seminar:

UNAPREĐENJE SAMOEFIKASNOSTI I PRODUKTIVNOSTI NA RADNOM MJESTU PRIMJENOM SAVREMENIH POSLOVNIH METODA

Seminar je bio namijenjen poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, pomoćnicima, tim liderima, članovima timova, sekretarima/cama, asistentima/cama, administrativnim djelatnicima, šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo, javne nabavke i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih rezultata.

Kroz interaktivno predavanje, zajedničke diskusije i razmjenu iskustava realizovani su sljedeći ciljevi:

  • Usavršavanje poslovnih vještina radi povećanja produktivnosti na radnom mjestu
  • Unapređenje efikasnosti u poslovnoj interakciji kako bi se unaprijedio kvalitet poslovanja
  • Usvajanje metoda razvoja poslovnih i ličnih kompetencija na radnom mjestu
  • Izgradnja kulture povjerenja na radnom mjestu
  • Sticanje vještina za prevazilaženje generacijskih razlika na radnom mjestu
  • Razvoj vještina potrebnih za uspješno upravljanje konfliktima
  • Prepoznavanje stilova emocionalnog reagovanja i ponašanja kod sebe i drugih u poslovnom okruženju
  • Otkrivanje ličnih potencijala za smisleniji i efikasniji poslovni i privatni život
  • Motivisanje učesnika da kontinuirano primjenjuju naučene tehnike

 

Predavač na seminaru bio je gospodin Goran Ristić, dipl. psiholog.

 

Seminar je bio visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične radionice i vježbe za svakog učesnika. Najveći dio bio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima. 

 

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavaču na profesionalno realizovanom seminaru.

 

 VAŠ KVENTUM TIM

 

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email