Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno organizovao i realizovao internu obuku za:

ČLANOVE FEDERALNOG ŠTABA/STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE I KANTONALNIH ŠTABOVA/STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

u periodu od 15. – 16.11.2018. godine u Sarajevu – Tarčin, HOTEL TARČIN FOREST RESORT

Kroz program interne obuke realizovano je sljedeće:

I. Organizacija civilne zaštite u Federaciji BiH, normativno-pravni okvir, uloga Federalnog štaba/stožera civilne zaštite:

 1. Organizacija civilne zaštite u Bosni i Hercegovini
 2. Nadležnosti Federalnog štaba/stožera civilne zaštite u skladu sa važećim propisima
 3. Način ostvarivanja funkcije rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja
 4. Proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće i prestanka te nesreće
 5. Akti koje donose štabovi/stožeri civilne zaštite iz svoje nadležnosti

II. Novi prednacrt Zakona o sistemu zaštite i spašavanja i civilnoj zaštiti u Federaciji BiH

III. EU direktive u oblasti civilne zaštite i Uredba o organizovanju Federalnih specijaliziranih jedinica

IV. NICS – aplikacija za razmjenu geografskih informacija u incidentnim situacijama

VI. Odnosi sa javnošću u prirodnim i drugim nesrećama

VII. Organizacija i način izvršavanja zadataka Federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite:

 1. Spašavanje na vodi
 2. Spašavanje pod vodom
 3. Spašavanje iz ruševina – urbano traganje i spašavanje – USAR tim
 4. Potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima
 5. Uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava (UES)
 6. Spašavanje sa visine

VIII. Analiza izvedene obuke, prijedlozi i sugestije

 

Zahvaljujemo se svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju tokom obuke, kao i predavačima koji su profesionalno realizovali internu obuku.

 VAŠ KVENTUM TIM

 

 

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email