Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno organizovao i realizovao internu obuku za:

ČLANOVE FEDERALNOG ŠTABA/STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE I KANTONALNIH ŠTABOVA/STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

u periodu od 15. – 16.11.2018. godine u Sarajevu – Tarčin, HOTEL TARČIN FOREST RESORT

Kroz program interne obuke realizovano je sljedeće:

I. Organizacija civilne zaštite u Federaciji BiH, normativno-pravni okvir, uloga Federalnog štaba/stožera civilne zaštite:

 1. Organizacija civilne zaštite u Bosni i Hercegovini
 2. Nadležnosti Federalnog štaba/stožera civilne zaštite u skladu sa važećim propisima
 3. Način ostvarivanja funkcije rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja
 4. Proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće i prestanka te nesreće
 5. Akti koje donose štabovi/stožeri civilne zaštite iz svoje nadležnosti

II. Novi prednacrt Zakona o sistemu zaštite i spašavanja i civilnoj zaštiti u Federaciji BiH

III. EU direktive u oblasti civilne zaštite i Uredba o organizovanju Federalnih specijaliziranih jedinica

IV. NICS – aplikacija za razmjenu geografskih informacija u incidentnim situacijama

VI. Odnosi sa javnošću u prirodnim i drugim nesrećama

VII. Organizacija i način izvršavanja zadataka Federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite:

 1. Spašavanje na vodi
 2. Spašavanje pod vodom
 3. Spašavanje iz ruševina – urbano traganje i spašavanje – USAR tim
 4. Potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima
 5. Uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava (UES)
 6. Spašavanje sa visine

VIII. Analiza izvedene obuke, prijedlozi i sugestije

 

Zahvaljujemo se svim učesnicima na aktivnom učešću i ugodnom druženju tokom obuke, kao i predavačima koji su profesionalno realizovali internu obuku.

 VAŠ KVENTUM TIM

 

 

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print