Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno organizovao i realizovao seminar:

NOVOSTI I AKTUELNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA

OBUKA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

NACRT IZMJENA ZJN

E-AUKCIJE

PROVOĐENJE POSTUPKA

ZAKLJUČIVANJE I REALIZACIJA UGOVORA

Neum, 26.- 28.09.2018. godine

HOTEL SUNCE

 

 

Seminar je bio namijenjen:
Ugovornim organima, privrednim subjektima, ponuđačima, predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke, radnicima koji će pohađati obuku za službenike za javne nabavke i za sve ostale koji rade i obavljaju poslove javnih nabavki, kao i za sve one koji žele da steknu osnovne pojmove o javnim nabavkama.

Realizovani ciljevi seminar:

 • Shvatanje prirode i ciljeva javnih nabavki, upoznavanjem sa osnovnim pojmovima o javnim nabavkama, te legislativom javnih nabavki
 • Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu
 • Upoznavanje sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e – aukcije
 • Upoznavanje sa Pravilnikom o obuci službenika za javne nabavke
 • Upoznavanje sa Pravilnikom o industrijskoj sigurnosnoj dozvoli
 • Priprema radnika za pohađanje obuke za službenika za javne nabavke i polaganje ispita
 • Zaključivanje ugovora u najboljem vlastitom interesu
 • Realizacija ugovora u optimalnim vrijednostima
 • Upoznavanje sa praktičnim primjerima iz postupaka javnih nabavki
 • Primjena stečenih znanja u svakodnevnom radu
 • Povećanje uspješnosti u provođenju ili u učešću u javnim nabavkama

U okviru seminara učesnici su upoznati sa sljedećim temama:

 • Javne nabavke  – pojmovi, principi i ciljevi
 • Upoznavanje sa Pravilnikom o obuci službenika za javne nabavke
 • Planirane izmjene Zakona o javnim nabavkama (nacrt)
 • Industrijska sigurnosna dozvola – pojam, potrebe i način sticanja
 • Subjekti javnih nabavki
 • Predmeti javnih nabavki
 • Preduslovi za pokretanje postupka
 • Važnost planiranja javnih nabavki
 • Vrste postupaka javnih nabavki
 • E-aukcije
 • Kriteriji za dodjelu ugovora
 • Ponuda i njen sadržaj
 • Pokretanje i provođenje postupka nabavke
 • Razmatranje i ocjena ponuda
 • Okončanje postupka – dodjela ugovora / poništenje postupka
 • Obavještavanje učesnika o rezultatima postupka
 • Revizija postupaka javnih nabavki
 • Zaključenje ugovora o javnim nabavkama
 • Materijalni propisi koji se primjenjuju u fazi izvršenja ugovora
 • Praćenje realizacije ugovora 
 • Primjeri iz prakse javnih nabavki
 • Zaključci

 

Predavač na seminaru bio je:
mr. Edin Sedlarević, Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH. Autor magistarskog rada na temu: „Postupak javnih nabavki u javnim preduzećima sa većinskim državnim vlasništvom u Bosni i Hercegovini“, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2012. godine, kao i više stručnih članaka na temu javnih nabavki. Dugi niz godina se direktno bavi javnim nabavkama kroz učešće u komisijama za javne nabavke.

 

Seminar je bio interaktivan, kombinacija teorije i praktičnih primjera. Dizajniran prema  zakonitostima  učenja  odraslih.

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom sudjelovanju i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavaču na profesionalno realizovanom seminaru.

 

VAŠ KVENTUM TIM

 

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email