Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno organizovao i realizovao:

TRODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI + PRAKTIČNE RADIONICE

Baška Voda, 24. – 26.10.2018. godine

HOTEL HORIZONT

 

Seminar je bio namijenjen:
Uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima  ugovornih organa iz čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama, ponuđačima – stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u postupcima javnih nabavki, članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke,  internu reviziju unutar ugovornih organa, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, kao i za sve uključene u sistem javnih nabavki, od planiranja javnih nabavki do realizacije ugovora. Učesnici su bili sa područja Hrvatske i BiH.

Realizovani ciljevi seminar:

 • Upoznavanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama ZJN
 • Upoznati učesnike detaljno o monitoringu i dijelovima procesa samog praćenja
 • Upoznavanje ugovornih organa sa pokretanjem prekršajnih prijava za kršenje ZJN, što predstavlja novinu u ovoj godini
 • Sticanje znanja i vještina za sprečavanje korupcije i koluzije (zabranjenih tajnih dogovora između ponuđača) u postupcima javne nabavke
 • Razumijevanje koruptivnih i koluzivnih šema
 • Usavršavanje znanja i uvod u nove funkcionalnosti portala javnih nabavki
 • Usvajanje znanja o najznačajnijim sugestijama, primjedbama i preporukama Službi za reviziju BiH/FBiH/RS/BD, a koje se odnose na postupke javnih nabavki iznesene u objavljenim izvještajima o reviziji
 • Naučiti na koji način uspješno provesti realizaciju potpisanog ugovora i kako na zakonit način rješavati probleme u realizaciji ugovora
 • Priprema uposlenika u ugovornim organima na funkciju službenika za javne nabavke
 • Shvatanje prirode i ciljeva pravne zaštite u postupcima javnih nabavki
 • Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu
 • Upoznavanje sa praktičnim primjerima  učinka pravne zaštite u  postupcima javnih nabavki
 • Primjena stečenih znanja u svakodnevnom radu

 

U okviru seminara učesnici su upoznati sa sljedećim temama:

 1. Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama
 2. Monitoring procesa javnih nabavki
 3. Korupcija i koluzija u nabavkama
 4. E- ponuda
 5. E- aukcija
 6. Revizija javnih nabavki
 7. Realizacija ugovora o javnoj nabavci
 8. Pripreme za obuku službenika za javne nabavke
 9. Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki u BiH

 

Predavači za navedene teme bili su:

 1. Đenan Salčindirektor Agencije za javne nabavke BiH, dipl. oec. sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti menadžmenta, vođenja kompanija i sektora prodaje u renomiranim javnim i privatnim kompanijama.
 2. Josip JakovacIMPPM – trener trenera JN TOT projekta EK, trener JN AJN, predsjedavajući radne grupe za izradu ZIDZJN, Agencija za javne nabavke BiH.
 3. Kemal Muhamedović oec.  – razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba).
 4. Bojan Ždrale oec. – ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II – training of treners – ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini“.
 5. Fuad Kozadra oec.  – završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT I – training of treners – ITCILO.
 6. Tarik Rahić sci. – ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, ovlašteni trener Agencije za državnu službu FBiH.
 7. Milica Pranjićpravnik – pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH,  dugi niz godina se direktno bavi  javnim  nabavkama  kroz upravne sporove koji se odnose na javne nabavke i kroz učešće u komisijama za javne nabavke

 

Seminar je bio interaktivan, kombinacija teorije i praktičnih primjera. Dizajniran prema  zakonitostima  učenja  odraslih.

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom sudjelovanju i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavačima na profesionalno realizovanom seminaru.

VAŠ KVENTUM TIM

 

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print