Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno organizovao i realizovao:

TRODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI + PRAKTIČNE RADIONICE

Baška Voda, 24. – 26.10.2018. godine

HOTEL HORIZONT

 

Seminar je bio namijenjen:
Uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima  ugovornih organa iz čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama, ponuđačima – stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u postupcima javnih nabavki, članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke,  internu reviziju unutar ugovornih organa, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, kao i za sve uključene u sistem javnih nabavki, od planiranja javnih nabavki do realizacije ugovora. Učesnici su bili sa područja Hrvatske i BiH.

Realizovani ciljevi seminar:

 • Upoznavanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama ZJN
 • Upoznati učesnike detaljno o monitoringu i dijelovima procesa samog praćenja
 • Upoznavanje ugovornih organa sa pokretanjem prekršajnih prijava za kršenje ZJN, što predstavlja novinu u ovoj godini
 • Sticanje znanja i vještina za sprečavanje korupcije i koluzije (zabranjenih tajnih dogovora između ponuđača) u postupcima javne nabavke
 • Razumijevanje koruptivnih i koluzivnih šema
 • Usavršavanje znanja i uvod u nove funkcionalnosti portala javnih nabavki
 • Usvajanje znanja o najznačajnijim sugestijama, primjedbama i preporukama Službi za reviziju BiH/FBiH/RS/BD, a koje se odnose na postupke javnih nabavki iznesene u objavljenim izvještajima o reviziji
 • Naučiti na koji način uspješno provesti realizaciju potpisanog ugovora i kako na zakonit način rješavati probleme u realizaciji ugovora
 • Priprema uposlenika u ugovornim organima na funkciju službenika za javne nabavke
 • Shvatanje prirode i ciljeva pravne zaštite u postupcima javnih nabavki
 • Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu
 • Upoznavanje sa praktičnim primjerima  učinka pravne zaštite u  postupcima javnih nabavki
 • Primjena stečenih znanja u svakodnevnom radu

 

U okviru seminara učesnici su upoznati sa sljedećim temama:

 1. Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama
 2. Monitoring procesa javnih nabavki
 3. Korupcija i koluzija u nabavkama
 4. E- ponuda
 5. E- aukcija
 6. Revizija javnih nabavki
 7. Realizacija ugovora o javnoj nabavci
 8. Pripreme za obuku službenika za javne nabavke
 9. Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki u BiH

 

Predavači za navedene teme bili su:

 1. Đenan Salčindirektor Agencije za javne nabavke BiH, dipl. oec. sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti menadžmenta, vođenja kompanija i sektora prodaje u renomiranim javnim i privatnim kompanijama.
 2. Josip JakovacIMPPM – trener trenera JN TOT projekta EK, trener JN AJN, predsjedavajući radne grupe za izradu ZIDZJN, Agencija za javne nabavke BiH.
 3. Kemal Muhamedović oec.  – razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba).
 4. Bojan Ždrale oec. – ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II – training of treners – ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini“.
 5. Fuad Kozadra oec.  – završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT I – training of treners – ITCILO.
 6. Tarik Rahić sci. – ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, ovlašteni trener Agencije za državnu službu FBiH.
 7. Milica Pranjićpravnik – pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH,  dugi niz godina se direktno bavi  javnim  nabavkama  kroz upravne sporove koji se odnose na javne nabavke i kroz učešće u komisijama za javne nabavke

 

Seminar je bio interaktivan, kombinacija teorije i praktičnih primjera. Dizajniran prema  zakonitostima  učenja  odraslih.

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom sudjelovanju i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavačima na profesionalno realizovanom seminaru.

VAŠ KVENTUM TIM

 

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email