Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno organizovao i realizovao seminar:

KLJUČNE POSLOVNE VJEŠTINE U SAVREMENOM POSLOVANJU

LJUDSKI POTENCIJALI I RADNE KOMPETENCIJE

POSLOVNA ADMINISTRACIJA

Baška Voda, 12. – 14.09.2018.

HOTEL HORIZONT

 

Seminar je bio namijenjen:
Poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, tim liderima, članovima timova, sekretarima/cama, administrativnim djelatnicima,  šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih kompetencija.

Realizovani ciljevi seminar:

 • Razvoj ključnih poslovnih vještina u modernom poslovanju
 • Usvajanje alata i tehnika izgradnje savremenih radnih kompetencija
 • Razvoj i unapređenje ljudskih potencijala
 • Unapređenje kvalitete rada i organizacije poslovanja
 • Povećanje produktivnosti i motivacije u ključnim trenutcima
 • Uspješnija i efikasnija realizacija povjerenih radnih zadataka sa ciljem boljih poslovnih rezultata
 • Znati ispravno reagovati u svakoj poslovnoj situaciji
 • Kvalitetno obavljanje svakodnevnih administracijskih zadataka
 • Praktična primjena naučenog u svakodnevnom radu

U okviru seminara učesnici su upoznati sa sljedećim temama:

 • Važnost organizacijske psihologije za unapređenje poslovanja
 • Ključne poslovne vještine u savremenom radnom okruženju
 • Primjena okvira radnih kompetencija
 • Prepoznavanje i  unapređenje ljudskih potencijala u svakodnevnom radu
 • Savremene metode razvoja ljudskih potencijala
 • Uticaj na druge – povećanje radne uspješnosti
 • Važnost timskog rada i održavanja produktivne organizacijske kulture
 • Ključni aspekt modernog poslovanja – Motivacija i samomotivacija
 • Najvažnije vještine u administrativnom poslovanju
 • Uspješno obavljanje radnih zadataka i vođenje poslovanja
 • Pravila profesionalnosti, poslovna etika i bonton
 • Primjena kvalitetne interne i eksterne komunikacije
 • Komunikacija sa pretpostavljenim, kolegama i klijentima
 • Alati i tehnike rada sa “teškim“ osobama
 • Samopouzdanje, donošenje odluka i kreativno rješavanje problema na radnom mjestu
 • Izrada plana za efikasno upravljanje vremenom
 • Razvoj emocionalne inteligencije
 • Metode i tehnike efikasnog upravljanja stresom

Predavač na seminaru bio je:
Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog. Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

Seminar je bio interaktivan, kombinacija teorije i praktičnih primjera. Dizajniran prema  zakonitostima  učenja  odraslih.

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom sudjelovanju i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavaču na profesionalno realizovanom seminaru.

VAŠ KVENTUM TIM

 

 

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email