Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno organizovao i realizovao seminar:

KLJUČNE POSLOVNE VJEŠTINE U SAVREMENOM POSLOVANJU

LJUDSKI POTENCIJALI I RADNE KOMPETENCIJE

POSLOVNA ADMINISTRACIJA

Baška Voda, 12. – 14.09.2018.

HOTEL HORIZONT

 

Seminar je bio namijenjen:
Poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, tim liderima, članovima timova, sekretarima/cama, administrativnim djelatnicima,  šalterskim službenicima, policijskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, finansije, pravo i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora i za sve one koji žele da budu efikasniji na svom radnom mjestu i da podignu nivo svojih poslovnih kompetencija.

Realizovani ciljevi seminar:

 • Razvoj ključnih poslovnih vještina u modernom poslovanju
 • Usvajanje alata i tehnika izgradnje savremenih radnih kompetencija
 • Razvoj i unapređenje ljudskih potencijala
 • Unapređenje kvalitete rada i organizacije poslovanja
 • Povećanje produktivnosti i motivacije u ključnim trenutcima
 • Uspješnija i efikasnija realizacija povjerenih radnih zadataka sa ciljem boljih poslovnih rezultata
 • Znati ispravno reagovati u svakoj poslovnoj situaciji
 • Kvalitetno obavljanje svakodnevnih administracijskih zadataka
 • Praktična primjena naučenog u svakodnevnom radu

U okviru seminara učesnici su upoznati sa sljedećim temama:

 • Važnost organizacijske psihologije za unapređenje poslovanja
 • Ključne poslovne vještine u savremenom radnom okruženju
 • Primjena okvira radnih kompetencija
 • Prepoznavanje i  unapređenje ljudskih potencijala u svakodnevnom radu
 • Savremene metode razvoja ljudskih potencijala
 • Uticaj na druge – povećanje radne uspješnosti
 • Važnost timskog rada i održavanja produktivne organizacijske kulture
 • Ključni aspekt modernog poslovanja – Motivacija i samomotivacija
 • Najvažnije vještine u administrativnom poslovanju
 • Uspješno obavljanje radnih zadataka i vođenje poslovanja
 • Pravila profesionalnosti, poslovna etika i bonton
 • Primjena kvalitetne interne i eksterne komunikacije
 • Komunikacija sa pretpostavljenim, kolegama i klijentima
 • Alati i tehnike rada sa “teškim“ osobama
 • Samopouzdanje, donošenje odluka i kreativno rješavanje problema na radnom mjestu
 • Izrada plana za efikasno upravljanje vremenom
 • Razvoj emocionalne inteligencije
 • Metode i tehnike efikasnog upravljanja stresom

Predavač na seminaru bio je:
Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog. Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

Seminar je bio interaktivan, kombinacija teorije i praktičnih primjera. Dizajniran prema  zakonitostima  učenja  odraslih.

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom sudjelovanju i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavaču na profesionalno realizovanom seminaru.

VAŠ KVENTUM TIM

 

 

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print