Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno organizovao i realizovao seminar:

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE OD PISANOG DO DIGITALNOG ZAPISA

Propisi  – Arhiva – Vrste tajni – DMS – Elektronska pošta – Pečat – Faksimil – Elektronski potpis (primjena)

Beograd, 28. – 30.11.2018. godine

Seminar je bio namijenjen:
Svim zaposlenima u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (direktorima, rukovodiocima, voditeljima ureda, administrativnim djelatnicima,  sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji rade i obavljaju organizacijske i kancelarijsko-arhivske poslove. Učesnici su bili sa područja Crne Gore i BiH.

Ciljevi koji su realizovani tokom seminara kroz interaktivno predavanje, diskusije i praktični rad:

 • Upoznavanje sa kancelarijskim poslovanjem u širem i užem smislu
 • Upoznavanje sa pozitivnim, zakonskim okvirima koji regulišu kancelarijsko poslovanje u fizičkom i elektronskom obliku
 • Akti upravnog postupka
 • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do arhiviranja
 • Usvajanje znanja o postupanju sa tajnama, evidencijama i tajnim podacima
 • Usvajanje znanja o upotrebi pečata i faksimila
 • Upoznavanje učesnika sa potpunim korištenjem DMS-a (e-pisarnica)
 • Dobre prakse upravljanja elektronskim dokumentima
 • Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije
 • Elektronski potpis u praksi

U okviru seminara učesnici su upoznati sa sljedećim temama:

 • Organizacija prostora, radnog vremena i prijema stranki
 • Osnove kancelarijskog poslovanja (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)
 • Akti upravnog postupka (definicija, evidentiranje, postupanje)
 • Postupanje sa dokumentacijom javnih nabavki i prijava na oglase
 • Lista kategorija registraturne građe
 • Pečat i faksimil – ovlaštenja, upotreba i odgovornost
 • Pravila pisane i elektronske komunikacije
 • Elektronski potpis
 • Vrste i način zaštite tajni
 • Postupanje sa tajnim aktima
 • Upoznavanje sa DMS-om i prezentacija praktične primjene
 • Rad u elektronskom protokolu u skladu sa propisima
 • Primjena EU standarda i normi

 

Predavač:

Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive, sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

Seminar je bio interaktivan, kombinacija teorije i praktičnih primjera. Dizajniran prema  zakonitostima  učenja  odraslih.

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom sudjelovanju i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavaču na profesionalno realizovanom seminaru.

VAŠ KVENTUM TIM

 

 

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email