Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno organizovao i realizovao seminar:

KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE OD PISANOG DO DIGITALNOG ZAPISA

Propisi  – Arhiva – Vrste tajni – DMS – Elektronska pošta – Pečat – Faksimil – Elektronski potpis (primjena)

Beograd, 28. – 30.11.2018. godine

Seminar je bio namijenjen:
Svim zaposlenima u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (direktorima, rukovodiocima, voditeljima ureda, administrativnim djelatnicima,  sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji rade i obavljaju organizacijske i kancelarijsko-arhivske poslove. Učesnici su bili sa područja Crne Gore i BiH.

Ciljevi koji su realizovani tokom seminara kroz interaktivno predavanje, diskusije i praktični rad:

 • Upoznavanje sa kancelarijskim poslovanjem u širem i užem smislu
 • Upoznavanje sa pozitivnim, zakonskim okvirima koji regulišu kancelarijsko poslovanje u fizičkom i elektronskom obliku
 • Akti upravnog postupka
 • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do arhiviranja
 • Usvajanje znanja o postupanju sa tajnama, evidencijama i tajnim podacima
 • Usvajanje znanja o upotrebi pečata i faksimila
 • Upoznavanje učesnika sa potpunim korištenjem DMS-a (e-pisarnica)
 • Dobre prakse upravljanja elektronskim dokumentima
 • Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije
 • Elektronski potpis u praksi

U okviru seminara učesnici su upoznati sa sljedećim temama:

 • Organizacija prostora, radnog vremena i prijema stranki
 • Osnove kancelarijskog poslovanja (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)
 • Akti upravnog postupka (definicija, evidentiranje, postupanje)
 • Postupanje sa dokumentacijom javnih nabavki i prijava na oglase
 • Lista kategorija registraturne građe
 • Pečat i faksimil – ovlaštenja, upotreba i odgovornost
 • Pravila pisane i elektronske komunikacije
 • Elektronski potpis
 • Vrste i način zaštite tajni
 • Postupanje sa tajnim aktima
 • Upoznavanje sa DMS-om i prezentacija praktične primjene
 • Rad u elektronskom protokolu u skladu sa propisima
 • Primjena EU standarda i normi

 

Predavač:

Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive, sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

Seminar je bio interaktivan, kombinacija teorije i praktičnih primjera. Dizajniran prema  zakonitostima  učenja  odraslih.

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom sudjelovanju i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavaču na profesionalno realizovanom seminaru.

VAŠ KVENTUM TIM

 

 

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print