Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno organizovao i realizovao seminar:

UREDSKO POSLOVANJE OD OSNOVA DO EVROPSKIH STANDARDA

OBAVLJANJE U FIZIČKOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU

Arhiva – Poslovna tajna – DMS – Elektronski potpis – Pečat – Faksimil

Novi Sad, 05. – 07.09.2018. godine

HOTEL NOVI SAD

 

 

Seminar je bio namijenjen:
Svim zaposlenima u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (direktorima, rukovodiocima, voditeljima ureda, administrativnim djelatnicima,  sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji rade i obavljaju organizacijske i kancelarijsko-arhivske poslove.

Realizovani ciljevi seminar:

 • Upoznavanje sa uredskim poslovanjem u širem i užem smislu
 • Upoznavanje sa pozitivnim, važećim zakonskim propisima koji regulišu uredsko poslovanje u fizičkom i elektronskom obliku
 • Akti upravnog postupka
 • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do arhiviranja
 • Usvajanje znanja o postupanju sa tajnama, evidencijama i tajnim podacima
 • Usvajanje znanja o upotrebi pečata i faksimila
 • Upoznavanje učesnika sa potpunim korištenjem DMS-a (e-pisarnica)
 • Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije
 • Upoznavanje sa EU standardima
 • Razvijanje emocionalne inteligencije i tehnika stres menadžmenta

U okviru seminara učesnici su upoznati sa sljedećim temama:

 • Organizacija prostora, radnog vremena i prijema stranki
 • Osnove kancelarijskog poslovanja (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)
 • Akti upravnog postupka (definicija, evidentiranje, postupanje)
 • Postupanje sa dokumentacijom javnih nabavki i prijava na oglase
 • Lista kategorija registraturne građe
 • Pečat i faksimil – ovlaštenja, upotreba i odgovornost
 • Pravila pisane i elektronske komunikacije
 • Elektronski potpis
 • Vrste i način zaštite tajni
 • Postupanje sa tajnim aktima
 • Upoznavanje sa DMS-om i prezentacija praktične primjene
 • Rad u elektronskom protokolu u skladu sa propisima
 • Primjena EU standarda i normi
 • Emocionalna inteligencija i upravljanje stresom na radnom mjestu

 

Predavači na seminaru bili su:

 1. Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive, sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.
 2. Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog. Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

 

Seminar je bio interaktivan, kombinacija teorije i praktičnih primjera. Dizajniran prema  zakonitostima  učenja  odraslih.

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom sudjelovanju i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavačima na profesionalno realizovanom seminaru.

VAŠ KVENTUM TIM

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print