Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno organizovao i realizovao seminar:

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM OSNOVA ZA EFIKASAN RAD ORGANA I ORGANIZACIJA

 ARHIVA – POJAM, VRSTA I ZAŠTITA TAJNI – PEČAT – FAKSIMIL – DMS

u Neumu u periodu 30.05. – 01.06.2018. godine – HOTEL SUNCE

 

Seminar je bio namijenjen:
Svim zaposlenima u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (direktorima, rukovodiocima, voditeljima ureda, administrativnim djelatnicima,  sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji rade i obavljaju organizacijske i kancelarijsko-arhivske poslove.

Realizovani ciljevi seminar:

 • Upoznavanje sa pozitivnim, važećim zakonskim propisima koji regulišu kancelarijsko poslovanje
 • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do arhiviranja
 • Usvajanje znanja o postupanju sa tajnama, evidencijama i tajnim podacima
 • Usvajanje znanja o upotrebi pečata i faksimila
 • Upoznavanje učesnika sa potpunim korištenjem DMS-a
 • Razvijanje emocionalne inteligencije u radu

U okviru seminara učesnici su upoznati sa sljedećim temama:

 • Osnove kancelarijskog poslovanja (načela, evidencije, arhiviranje)
 • Lista kategorija registraturne građe
 • Pečat i faksimil – ovlaštenja, upotreba i odgovornost
 • Pravila pisane i elektronske komunikacije
 • Vrste i način zaštite tajni
 • Upoznavanje sa DMS-om i praktična primjena
 • Rad u elektronskom protokolu u skladu sa propisima
 • Emocionalna inteligencija i upravljanje stresom na radnom mjestu

Predavači na seminaru bili su:

1. Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive, sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

2. Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog. Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

 

Seminar je bio interaktivan, kombinacija teorije i praktičnih primjera. Dizajniran prema  zakonitostima  učenja  odraslih.

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom sudjelovanju i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavačima na profesionalno realizovanom seminaru.

 

VAŠ KVENTUM TIM

 

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print