Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno organizovao i realizovao seminar:

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM OSNOVA ZA EFIKASAN RAD ORGANA I ORGANIZACIJA

 ARHIVA – POJAM, VRSTA I ZAŠTITA TAJNI – PEČAT – FAKSIMIL – DMS

u Neumu u periodu 30.05. – 01.06.2018. godine – HOTEL SUNCE

 

Seminar je bio namijenjen:
Svim zaposlenima u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (direktorima, rukovodiocima, voditeljima ureda, administrativnim djelatnicima,  sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji rade i obavljaju organizacijske i kancelarijsko-arhivske poslove.

Realizovani ciljevi seminar:

 • Upoznavanje sa pozitivnim, važećim zakonskim propisima koji regulišu kancelarijsko poslovanje
 • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do arhiviranja
 • Usvajanje znanja o postupanju sa tajnama, evidencijama i tajnim podacima
 • Usvajanje znanja o upotrebi pečata i faksimila
 • Upoznavanje učesnika sa potpunim korištenjem DMS-a
 • Razvijanje emocionalne inteligencije u radu

U okviru seminara učesnici su upoznati sa sljedećim temama:

 • Osnove kancelarijskog poslovanja (načela, evidencije, arhiviranje)
 • Lista kategorija registraturne građe
 • Pečat i faksimil – ovlaštenja, upotreba i odgovornost
 • Pravila pisane i elektronske komunikacije
 • Vrste i način zaštite tajni
 • Upoznavanje sa DMS-om i praktična primjena
 • Rad u elektronskom protokolu u skladu sa propisima
 • Emocionalna inteligencija i upravljanje stresom na radnom mjestu

Predavači na seminaru bili su:

1. Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive, sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

2. Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog. Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

 

Seminar je bio interaktivan, kombinacija teorije i praktičnih primjera. Dizajniran prema  zakonitostima  učenja  odraslih.

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom sudjelovanju i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavačima na profesionalno realizovanom seminaru.

 

VAŠ KVENTUM TIM

 

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print