Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno organizovao i realizovao seminar:

USLUŽNA KULTURA – ODNOS PREMA KLIJENTIMA/STRANKAMA 

RAZVOJ POSLOVNIH VJEŠTINA I EMOCIONALNE INTELIGENCIJE

Zlatibor, 11. – 13.07.2018. godine – HOTEL OLIMP

 

 

Seminar je bio namijenjen:
Poslovnim ljudima svih profila (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, tim liderima, policijskim službenicima, sekretarima/cama, administrativnim djelatnicima,  šalterskim službenicima, zaposlenicima iz sektora za komunikacije, ljudske potencijale, prodaju, finansije, zdravstvo, pravo i slično) u organizacijama javnog i privatnog sektora koji pri obavljanju svojih poslovnih zadataka komuniciraju i dolaze u neposredan kontakt sa sadašnjim ili potencijalnim klijentima/ strankama i za sve one koji žele unaprijediti i steći savremene vještine potrebne za unapređenje kvalitete rada.

Realizovani ciljevi seminar:

 • Usvajanje ključnih komunikacijskih vještina za unapređenje uslužne kulture
 • Stvaranje stručnog i vjerodostojnog prvog utiska organizacije i poslovnog čovjeka
 • Unapređenje poslovnih odnosa sa klijentima/strankama, saradnicima, kolegama i sl.
 • Upravljanje situacijom u teškim trenutcima sa zahtjevnim (“teškim”) ljudima
 • Razumijevanja sopstvenog ponašanja u odnosima sa drugima
 • Usvajanje alata za povećanje produktivnosti i motivacije u radu
 • Razvijanje kompetencija emocionalne inteligencije
 • Jačanje međuljudskih odnosa i efikasno upravljanje konfliktima

 U okviru seminara učesnici su upoznati sa sljedećim temama:

 • Savremena uslužna kultura
 • Određivanje profila klijenta/stranke
 • Važnost reputacije i ugleda organizacije
 • Poslovni bonton i kultura poslovnog ponašanja
 • Vrhunska usluga – Primjena poslovnog standarda kod vrhunskog usluživanja klijenata/stranaka
 • Efikasna komunikacija: direktna, telefonska, e-mail, internet, mediji i slično
 • Važnost neverbalne i paraverbalne komunikacije u radu
 • Čitanje neverbalnih znakova kod klijenata/stranaka i upravljanje situacijom
 • Primanje i davanje povratnih informacija – “Feedback“
 • Prepoznavanje “teških“ klijenata/stranaka i efikasno upravljanje problemima
 • Važnost organizacijske psihologije i interpersonalnih vještina u radnom okruženju
 • Praktična primjena alata i tehnika efikasnog upravljanja konfliktima
 • Emocionalna inteligencija
 • Suzbijanje i upravljanje negativnim emocijama
 • Kanalisanje stresa u radnu motivaciju
 • Organizacijski i individualni pristup stresu

Predavač na seminaru bio je:

Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog. Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

Seminar je bio interaktivan, kombinacija teorije i praktičnih primjera. Dizajniran prema  zakonitostima  učenja  odraslih.

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom sudjelovanju i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavaču na profesionalno realizovanom seminaru.

 

VAŠ KVENTUM TIM

 

 

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email