Poslovno-edukativni centar KVENTUM uspješno organizovao i realizovao seminar:

AKTUELNE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

PRAKTIČNA PRIMJENA E-AUKCIJE

KORUPTIVNI MEHANIZMI

REALIZACIJA UGOVORNIH OBAVEZA

u Sarajevu, 07.06.2018. godine – HOTEL EUROPE GROUP – HOTEL HOLIDAY

 Preuzmite preko sljedećeg linka “Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama” – LINK

Seminar je bio namijenjen:
Uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima  ugovornih organa iz čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama, ponuđačima, članovima komisije za javne nabavke, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, privrednim subjektima i za sve ostale zainteresovane.

Realizovani ciljevi seminar:

 • Upoznavanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Prepoznati potencijalne rizike i načine rješavanja određenih problema
 • Upoznavanje ugovornih organa sa pokretanjem prekršajnih prijava za kršenje Zakona o javnim nabavkama, što predstavlja novinu u ovoj godini
 • Unapređenje postupka e-aukcije u sistemu javnih nabavki BiH
 • Prepoznati odgovornosti ugovornih organa i ponuđača
 • Uspješno provođenje ugovornih obaveza                        

 

U okviru seminara učesnici su upoznati sa sljedećim temama:

 • Monitoring postupaka javnih nabavki 
 • Aktualne izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama
 • E-aukcije u sistemu javnih nabavki Bosne i Hercegovine
 • Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije
 • Ušteda javnih sredstava, veća transparentnost u postupcima nabavke
 • E-aukcije u Obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji
 • Slikovit prikaz zakazivanja e-aukcije
 • Izmjena ili otkazivanje e-aukcije
 • Praćenje toka e-aukcije
 • Preuzimanje izvještaja o toku e-aukcije
 • Aktivnosti ugovornog organa nakon e-aukcije
 • Smanjivanje cijene u toku e-aukcije
 • Primjeri i slikovit prikaz učešća ponuđača u e-aukciji
 • Pitanja i odgovori
 • Koruptivni mehanizmi u procecu javnih nabavki
 • Odgovornost ugovornih organa i ponuđača
 • Realizacija ugovornih obaveza

 

Predavači za navedene teme bili su:

 1. Đenan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke BiH, dipl. ekonomist sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti menadžmenta, vođenja kompanija i sektora prodaje u renomiranim javnim i privatnim kompanijama.
 2. Bojan Ždrale, dipl. ekonomist – ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II – training of treners – ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini“.
 3. Fuad Kozadra, dipl. ekonomist – završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT I – training of treners – ITCILO.
 4. Tarik Rahić, dr. sci. – ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, ovlašteni trener Agencije za državnu službu FBiH.

 

Seminar je bio interaktivan, kombinacija teorije i praktičnih primjera. Dizajniran prema  zakonitostima  učenja  odraslih.

Zahvaljujemo se još jednom svim učesnicima na aktivnom sudjelovanju i ugodnom druženju na seminaru, kao i predavačima na profesionalno realizovanom seminaru.

 

VAŠ KVENTUM TIM

 

 

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print