UREDSKO POSLOVANJE OD OSNOVA DO EVROPSKIH STANDARDA

OBAVLJANJE U FIZIČKOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU

Arhiva – Poslovna tajna – DMS – Elektronski potpis – Pečat – Faksimil

Novi Sad, 05. – 07.09.2018. godine

HOTEL NOVI SAD

PREUZMITE PDF PROSPEKT SEMINARA SA SVIM POTREBNIM INFORMACIJMA  NA SLJEDEĆEM LINKU:

PDF PROSPEKT

Seminar namijenjen:
Svim zaposlenima u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (direktorima, rukovodiocima, voditeljima ureda, administrativnim djelatnicima,  sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji rade i obavljaju organizacijske i kancelarijsko-arhivske poslove.

Ciljevi seminara:

 • Upoznavanje sa uredskim poslovanjem u širem i užem smislu
 • Upoznavanje sa pozitivnim, važećim zakonskim propisima koji regulišu uredsko poslovanje u fizičkom i elektronskom obliku
 • Akti upravnog postupka
 • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do arhiviranja
 • Usvajanje znanja o postupanju sa tajnama, evidencijama i tajnim podacima
 • Usvajanje znanja o upotrebi pečata i faksimila
 • Upoznavanje učesnika sa potpunim korištenjem DMS-a (e-pisarnica)
 • Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije
 • Upoznavanje sa EU standardima
 • Razvijanje emocionalne inteligencije i tehnika stres menadžmenta

Korist za organizaciju:
Pravilnim uređenjem pomoćne djelatnosti obezbijediti efikasno, blagovremeno i propisno obavljanje osnovne djelatnosti u skladu sa novim propisima koji regulišu ovu oblast. Upoznavanje sa načelima uredskog poslovanja, podizanje bezbjedonosne svijesti uposlenih. Unapređenje efikasnosti u radu sa dokumentima kroz uštedu vremena i ubrzanje procesa rada sa ciljem zaštite poslovnih podataka i sigurno arhiviranje.

Korist za učesnika:
Savladavanje osnovnih i naprednih alata za obavljanje kancelarijskih poslova. Upoznavanje sa propisima, terminologijom i definicijama. Praktične vježbe i savjeti popunjavanja pisanih evidencija – unos i pretraga  podataka u elektronskom protokolu. Podizanje svijesti u cilju zaštite povjerenih informacija i odgovornosti. Lakše i pouzdanije upravljanje dokumentima u skladu sa propisima.

Sadržaj i raspored rada seminara:

05.09.2018. Srijeda
Registracija učesnika 09:30 – 10:00
10:00 – 16:00

 • Organizacija prostora, radnog vremena i prijema stranki
 • Osnove kancelarijskog poslovanja (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)
 • Akti upravnog postupka (definicija, evidentiranje, postupanje)
 • Postupanje sa dokumentacijom javnih nabavki i prijava na oglase
 • Lista kategorija registraturne građe
 • Pečat i faksimil – ovlaštenja, upotreba i odgovornost

06.09.2018. Četvrtak 09:30 – 16:00

 • Pravila pisane i elektronske komunikacije
 • Elektronski potpis
 • Vrste i način zaštite tajni
 • Postupanje sa tajnim aktima
 • Upoznavanje sa DMS-om i prezentacija praktične primjene
 • Rad u elektronskom protokolu u skladu sa propisima
 • Primjena EU standarda i normi

Predavač:
Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive, sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

07.09.2018. Petak  09:00 – 11:00

 • Emocionalna inteligencija i upravljanje stresom na radnom mjestu

Predavač:
Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog. Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

 

Metodologija rada:
Naši seminari su visoko interaktivni i dizajnirani prema zakonitostima učenja odraslih. Svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješavanje. Praktični primjeri i vježbe popunjavanja evidencija sa naglaskom na upisnike upravnog postupka. Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada.

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

Kotizacija seminara:
Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 13.08.2018.:

 • 1 učesnik 330,00 KM sa PDV-om
 • 2 učesnika 315,00 KM sa PDV-om po učesniku
 • 3 i više učesnika 300,00 KM sa PDV-om po učesniku

Za prijave poslije 13.08.2018. cijena kotizacije po učesniku iznosi: 350,00 KM sa PDV-om

U cijenu kotizacije uključeno:

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 • Prezentacija – priručnik, testovi, upitnici, prilozi vezano za temu
 • Materijal za pisanje
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

Način prijave na seminar:

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC.
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +387 33 621 273.
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA.
 • Kada dobijemo prijavu na osnovu nje šaljemo Vam potvrdu prijave i predračun.

Napomena:

 • Plaćanje možete izvršiti na osnovu predračuna ili po fakturi nakon izvršene usluge
 • Ukoliko Vam je potreban prevoz kontaktirajte nas

 

Rezervacija smještaja:
Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u hotelu HOTEL NOVI SAD,  po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 • 1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  50,00 €
 • 1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu     40,00 €

Boravišna taksa, osiguranje, WI-FI i parking uključeni u cijenu.

Na osnovu Vašeg prijavnog obrasca izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu. Troškove smještaja možete platiti putem predračuna ili po fakturi nakon izvršene usluge ili direktno na recepciji hotela.

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme, jer je broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 29.08.2018.

Nadamo se da ćemo imati uspješnu poslovnu saradnju sa Vama.

SVAKA USPJEŠNA KARIJERA POČINJE DOBROM EDUKACIJOM!

ONLINE REGISTRACIJA
Sva polja označena sa (*) su obavezna.

1. Učesnik

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print