vporn tube pretty slut fingering close up.

my ass looks incredible in these skinny jeans joi.bangla girls

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR SA POSEBNIM OSVRTOM NA
DISCIPLINSKI POSTUPAK, PRISTUP INFORMACIJAMA I PRAVO KONKURENCIJE

Neum, 30.05. – 01.06.2019. godine
icon-link HOTEL SUNCE


PREUZMITE PROSPEKT SEMINARA:
icon-file-text-o PDF PROSPEKT

 

SEMINAR NAMIJENJEN
Voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, ostalim državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima i HR menadžerima i svima onim koje interesuje navedena tematika, te zaposlenicima u javnim preduzećima, agencijama, ustanovama i svim organima uprave, koji će imati priliku da kroz praktične primjere dobiju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme u pogledu njihovih obaveza i odgovornosti koje proizlaze iz disciplinske odgovornosti, postupanja po zahtjevu za pristup informacijama, kao i privrednim subjektima koji aktivno učestvuju na tržištu, organima uprave kao donosiocima akata kojima se može ograničiti konkurencija.


CILJEVI SEMINARA

 • Upoznavanje sa pojmom, postupkom i vođenjem upravnog postupka i spora, prezentacija izvora prava, vođenje postupka, kao i sudska zaštita, te praktični primjeri njihove primjene u BiH
 • Pojašnjenje načina otklanjanja grešaka nastalih u upravnim prvostepenim i drugostepenim postupcima organa uprave BiH, uz davanje jasnih uputa da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., sklade sa odredbama ovih zakona


KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA
Sticanje znanja o upravnom sporu i postupku, primjena istog na radnim zadacima.  Učesnici seminara će imati priliku da usvoje nova praktična znanja te prošire postojeća i da se upoznaju sa praksom ostalih učesnika seminara. Razmjenom iskustava pokušati pronaći određena rješenja. Takođe steći će se dodatna znanja u pogledu vođenja disciplinskog postupka i primjene pravila upravnog postupka u istom, kao i postupanje po zahtjevu za pristup informacijama,  te će steći osnovna znanja o pravu konkurencije i sadržaju istog. Akcenat savjetovanja će biti na procesnom postupanju sa primjerima iz prakse uz primjenu drugih materijalnih propisa koji su međusobno komplementarni i time usko povezani sa temama koje će se obrađivati i to nakon obrade teme Zakona o upravnom postupku kao postupka koji je u uskoj vezi sa postupanjem u postupcima po Lex specialisima.


SADRŽAJ SEMINARA

UPRAVNI POSTUPAK

 • Vrste, načela, nadležnosti, stranka i rokovi
 • Prvostepeni postupak, donošenje rješenja, konačnost i pravosnažnost rješenja
 • Vrste zaključaka, redovni i vanredni pravni lijekovi

POJAM I PREDMET UPRAVNOG SPORA

 • Nadležnost, razlozi za pokretanje upravnog spora, postupak, tužba i sudske odluke
 • Primjena Zakona o parničnom postupku u upravnim sporovima
 • Pravni lijekovi, postupak zaštite sloboda i prava pojedinaca
 • Obaveznost presuda

DISCIPLINSKI POSTUPAK

 • Povrede službene dužnosti i disciplinske mjere
 • Opća pravila disciplinskog postupka
 • Disciplinska prijava za pokretanje disciplinskog postupka i odbacivanje prijave
 • Rješenje o pokretanju disciplinskog postupka
 • Imenovanje članova disciplinske komisije
 • Javna rasprava
 • Izuzeća člana disciplinske komisije i vrste odluka disciplinske komisije

PRISTUP INFORMACIJAMA

 • Sloboda pristupa informacijama i njen značaj
 • Obaveze institucija/javnih organa u pogledu osiguravanja slobodnog pristupa informacijama
 • Izuzeci od slobode pristupa informacijama i test javnog interesa
 • Razlika između zaštite ličnih podataka i prava na privatnost
 • Postupanje nadležnog organa / obrada zahtjeva, žalba i rokovi u žalbenom postupku
 • Upravni spor

PRAVO KONKURENCIJE

 • Legislativa
 • Tijelo za provedbu zaštite tržišne konkurencije
 • Pravila, mjere i postupci zaštite tržišne konkurencije
 • Pokretanje i provođenje postupka
 • Odluke i sudska zaštita
 • Upravni spor

 

PREDAVAČ
Milica Pranjić, dipl.pravnik
Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH.


RASPORED SEMINARA
 icon-clock-o  09:30 – 16:00 četvrtak   30.05.2019.
 icon-clock-o  09:30 – 16:00 petak       31.05.2019.
   09:00 – 11:00 subota     01.06.2019.


METODOLOGIJA RADA
Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 
Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

KOTIZACIJA SEMINARA
Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 13.05.2019.:
učesnik 330,00 KM 
2 učesnika 315,00 KM  – po učesniku
3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

Za prijave poslije 13.05.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi: 350,00 KM.
U cijenu nije uključen PDV.


U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi
 • Prezentacija – priručnik, testovi, upitnici, prilozi i sl.
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja


NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +387 33 621 273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA


REZERVACIJA SMJEŠTAJA
Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od najljepših hotela u Neumu “HOTEL SUNCE“, po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  123,00 KM
1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu       83,00 KM
Boravišna taxa po osobi/danu                      2,34 KM

 

PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.


Rezervišite svoje mjesto na vrijeme.
Broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 22.05.2019.

 

Nadamo se da ćemo imati uspješnu poslovnu saradnju sa Vama.

ONLINE REGISTRACIJA
Sva polja označena sa (*) su obavezna.

1. Učesnik

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
xxxporno