TREĆI REGIONALNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR

PRAKTIČNA PRIMJENA PRAVILA NABAVKI MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

PROJEKTI FINANSIRANI OD STRANE
EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD),
BANKE ZA RAZVOJ SAVJETA EVROPE (CEB) I
SVJETSKE BANKE (WB)

Beograd, 06. – 08.03.2019. godine
icon-linkHOTEL PALACE

 

PREUZMITE PROSPEKT SEMINARA:
icon-file-text-o PDF PROSPEKT


SEMINAR NAMIJENJEN
Službenicima za javne nabavke ugovornih organa, kao i stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u projektima finansiranim od strane međunarodnih finansijskih institucija – EBRD, CEB, EIB, World Bank, KfW, sa akcentom na projekte lokalne samouprave. Prijaviti se mogu svi koji dolaze sa područja Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i BiH.


CILJEVI SEMINARA

 • Upoznavanje sa važećim sistemima nabavke u svijetu i različitim pravilima i njihovim međusobnim odnosom
 • Upoznavanje sa širim kontekstom funkcionisanja međunarodnih finansijskih institucija i nabavki koje se vrše po pravilima IFI's
 • Sticanje znanja i vještina za vođenje nabavki konsultantskih usluga po EBRD procedurama
 • Sticanje znanja i vještina za vođenje nabavki roba i radova po EBRD procedurama
 • Sticanje znanja i vještina za upravljanje EBRD ugovorima
 • Sticanje znanja i vještina za vođenje nabavki po CEB procedurama
 • Sticanje znanja i vještina za vođenje nabavki po WB procedurama


KORIST ZA ORGANIZACIJU
Ugovorni organi će kroz obuku svojih zaposlenika steći osnovna znanja o procedurama međunarodnih finansijskih institucija i pripremi projekata, provođenju procjenjivačke misije EBRD-a i potpisivanju ugovora o kreditu. Organizacija će biti upoznata i sa načinom izrade plana nabavki, te samim procedurama za nabavku  radova, roba i usluga prema Politikama i pravilima nabavki EBRD-a. Na taj način će organizacija uspješnije i efikasnije provoditi postupke nabavki čime se u značajnoj mjeri smanjuju troškovi, ali i rizici za projekat u  fazi njegove implementacije. Sa druge strane, privatne firme koje aktivno sudjeluju u projektima EBRD-a dobit će korisne informacije o tome kako u datom  roku pripremiti kvalitetnu ponudu čime će povećati svoju konkurentnost na tenderima. Također, ugovorni organi i ponuđači će kroz obuku svojih zaposlenika steći osnovna znanja o procedurama CEB-a i Svjetske banke.

KORIST ZA UČESNIKA
Stručna lica koja se bave nabavkama dobit će pored teoretskih i praktična iskustva u pripremi tenderske dokumentacije i provođenju cjelokupnog postupka nabavki prema pravilima EBRD-a. Stručna lica će također steći osnovna znanja o procedurama CEB-a i Svjetske banke. Predavači će prezentirati konkretne primjere iz svog iskustva i kroz interaktivan pristup i diskusiju, omogućiti učesnicima da unaprijede svoja znanja i vještine u daljem radu.


SADRŽAJ SEMINARA

I.  SISTEMI NABAVKI U SVIJETU
Uvod: Kratka historija nabavki
Pregled sistema nabavki

 1. EU legislativa o javnim nabavkama i korelacija sa Zakonom o javnim nabavkama
 2. Government Procurement Agreement (GPA)
 3. UNCITRAL model zakona i UN-ov sistem
 4. USA (Federal Aquisition Regulation)
 5. Ostale zemlje i njihova pravila
 6. Pravila nabavki multilateralnih razvojnih banaka (IFI's)
 • Osnovne karakteristike
 • Svjetska banka, historijat, misija i pravila nabavke
 • Evropske banke:

– EIB, historijat, misija i pravila nabavke
– CEB, historijat, misija i pravila nabavke
– EBRD, historijat

 
II.  POLITIKE I PRAVILA NABAVKI EBRD-a
Uvod:

 1. Misija Evropske banke za obnovu i razvoj
 2. EBRD projektni ciklus
 3. EBRD due diligence procedura prilikom kandidovanja projekata, procjena projekta i kreditni sporazum
 4. Procjena troškova i izrada plana nabavki
 5. Politike i pravila nabavki (PP&R)


Nabavka konsultantskih usluga

 1. Uvodne napomene, potreba za nabavkom konsultantskih usluga
 2. Procedure za izbor konsultanta zavisno od vrijednosti ugovora
 3. Metode evaluacije
 4. Generalna obavijest o nabavci – GPN
 5. Poziv za izražavanje interesa, duga i kratka lista
 6. Zahtjev za ponudu (RFP) – tipična struktura:
 • pozivno pismo
 • instrukcije za ponuđače i podaci o tenderu (priprema, dostavljanje i otvaranje ponuda, evaluacija ponuda, priprema izvještaja, pregovori, prigovori i žalbe)
 • obrasci za pripremu tehničke i finansijske ponude
 • projektni zadatak i njegovi ključni elementi
 1. Standardni tipovi konsultantskih ugovora:
 • “time-based” i “lump-sum” forme ugovora, osnovne karakteristike
 • opšti i posebni uslovi ugovora, prilozi


Nabavka roba i radova
 

 1. Metode nabavki roba i radova
 2. Proces nabavki roba i radova
 3. Izbor tenderskog postupka i osnovni koraci
 4. Pretkvalifikacija
 5. Two-Stage Tender
 6. Priprema tenderske dokumentacije i osnovna struktura TD: instrukcije za ponuđače, podaci o tenderu, obrasci
 7. Zahtjevi investitora
 8. Tehničke specifikacije
 9. Priprema, dostavljanje i otvaranje ponuda
 10. Evaluacija ponuda i priprema izvještaja
 11. Dodjela ugovora
 12. Mehanizam žalbi

 

III.  UPRAVLJANJE UGOVORIMA

 1. Osnovni principi
 2. Analiza rizika
 3. Standardni tipovi ugovora, osnovne odredbe
 4. Upravljanje FIDIC ugovorima (FIDIC Contract Management): Osnovni principi/ Upravljanje projektima/ Priprema projekata
 5. Uloga investitora u projektu
 6. Uloga izvođača u  projektu
 7. Uloga nadzora u projektu
 8. Analiza rizika
 9. Ostali učesnici (podizvođači)
 10. Početak, tok i završetak radova (osnovni principi)
 11. Preuzimanje radova
 12. Period za otklanjanje nedostataka
 13. Varijacije
 14. Odštetni zahtjevi
 15. Rizik i odgovornost
 16. Viša sila
 17. Zaključci

 

IV. PRAVILA NABAVKI CEB-a i WB

 • Banka za razvoj Savjeta Evrope (nastanak, razvojni ciljevi, zemlje djelovanja)
 • Razvojni projekti Banke za razvoj Savjeta Evrope (finansijski i projektni portfolio; procedura odobravanja projekata)
 • Procedure javnih nabavki Banke za razvoj Savjeta Evrope
 • Primjena u praksi
 • Case study
 • Svjetska Banka (nastanak, razvojni ciljevi, zemlje djelovanja)
 • Razvojni projekti Svjetske Banke (finansijski i projektni portfolio; procedura odobravanja projekata)
 • Procedure javnih nabavki Svjetske Banke – novi okvir od 01.06.2016.godine
 • Primjena u praksi
 • Case study
 • Odnos između domaćeg legislativnog okvira i MDB procedura za sprovođenje postupka javnih nabavki

 

PREDAVAČI
1. Josip Jakovac, dipl.iur., IMPPM
Agencija za javne nabavke BiH
Diplomirani pravnik, šef grupe za normativno-pravne poslove u Agenciji za javne nabavke BiH, trener trenera javnih nabavki ToT projekta Evropske komisije i trener javnih nabavki AJN. Primarno se bavi izradom zakona i podzakonskih akata, transpozicijom legislative EU, monitoringom javnih nabavki, poboljšanjem sistema nabavki u oblasti odbrane i logistike, prevencijom korupcije i implementacijom međunarodnih projekata. Bio je predsjedavajući stručnog tijela (radne grupe) Vijeća ministara BiH za izradu ZIDZJN koji bi trebao reformirati sistem javnih nabavki u BiH. Part-time konsultant i trener za javne nabavke. Održao preko 100 seminara i radionica za više konsultantskih kuća i BH vladu koje su pokrivale skoro sve aspekte nabavki. Izlagač na više međunarodnih konferencija i autor i koautor 7 knjiga i niza stručnih članaka. Nosilac je i titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program).

2. Davor Vučković, dipl.ing.građ, IMPPM
Autoputevi RS
Diplomirani inžinjer građevinarstva zaposlen u Javnom preduzeću “Autoputevi Republike Srpske” – Priprema projekata za  izgradnju autoputeva finansiranih od strane IFI institucija. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova i usluga prema procedurama EBRD-a i EIB-a, te na pripremi projekata za sufinansiranje od strane WBIF-a i IPA programa. Nosilac je titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program). Project Manager i vođa PIU tima za autoput Prnjavor-Doboj.

3. Tarik Duraković, dipl.ing.građ, IMPPM
JP Autoceste FBiH
Diplomirani inžinjer građevinarstva zaposlen u Javnom preduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine – Služba za nabavke po međunarodnim procedurama na poziciji višeg stručnog saradnika za pripremu i realizaciju projekata. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova i usluga prema procedurama EBRD-a, EIB-a, KfW-a i drugih međunarodnih finansijskih institucija. Nosilac je i titule magistra upravljanja javnim nabavkama Univerziteta Tor Vergata iz Rima (IMPPM program). 

4. Predrag Knežević, Mast. prav.
Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru Vlade Republike Srbije
Master pravnik u Jedinici za upravljanje projektima u javnom sektoru, osnovane od strane Vlade Republike Srbije. Pravni konsultant (Technical Assistance) Svjetske Banke iz oblasti javnih nabavki i konsultant iz oblasti javnih nabavki i građevinarstva za niz naručilaca u Republici Srbiji. Osnovne akademske i master studije završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno doktorand na Pravnom fakultetu Univeziteta u Beogradu, uža pravna naučna oblast – Međunarodno pravo, Međunarodne Finansijske Institutucije (MFI's). Stipendista Vlade Republike Grčke i Vlade Republike Indije (Aristotelov Univerzitet u Solunu, Univerzitet na Kritu i International Management Institute New Delhi). Primarno se bavi implementacijom razvojnih projekata finansiranih od strane Međunarodnih Razvojnih Banaka u Republici Srbiji (Regionalni program stambenog zbrinjavanja, Program Modernizacije Škola, Projekat Istraživanje i Razvoj u javnom sektoru itd.), odnosno sprovođenjem i realizacijom javnih nabavki u skladu sa procedurama međunarodnih finansijskih institucija (Banka za razvoj Savjeta Evrope, Evropska Investiciona Banka, Svjetska Banka). Održao niz seminara i radionica za veliki broj lokalnih samouprava i ostalih relevantnih institucija u Republici Srbiji u vezi sa sprovođenjem međunarodnih razvojnih projekata. Participant i predavač na velikom broju regionalnih i međunarodnih konferencija iz oblasti EU prava, javnih nabavki i građevinarstva. Takođe, autor niza stručnih članaka iz oblasti javnih nabavki i građevinarstva. Pored ostalog, završio i Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.


RASPORED SEMINARA
Registracija učesnika 09:00 – 09:30
 icon-clock-o  09:30 – 16:00 srijeda    06.03.2019.

 icon-clock-o  09:30 – 16:00 četvrtak  07.03.2019.
   09:00 – 11:00 petak      08.03.2019.


METODOLOGIJA RADA
Interaktivni seminar sa iznošenjem problematike učesnika u postupku javne nabavke, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije. Prikazat će se određene prezentacije, uključiti teorijska analiza, ali najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 

KOTIZACIJA SEMINARA
Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 13.02.2019.:
1 učesnik 330,00 KM (169,00 €)
2 učesnika 300,00 KM (154,00 €) – po učesniku
3  i više učesnika 271,00 KM (139,00 €) – po učesniku

Za prijave poslije 13.02.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi: 370,00 KM (189,00 €).
U cijenu uključen PDV.


U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi
 • Prezentacija – priručnik, prilozi i sl.
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja


NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +387 33 621 273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA
 • Kada dobijemo prijavu na osnovu nje šaljemo Vam potvrdu prijave i predračun


PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge


REZERVACIJA SMJEŠTAJA
Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u “HOTEL PALACE“, po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  65,00 €
1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu     55,00 €

Na osnovu Vašeg prijavnog obrasca izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu.
Troškove smještaja možete platiti putem predračuna ili po fakturi nakon izvršene usluge.

Napomene:

 • Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene.
 • Ukoliko Vam je potreban parking (u sklopu hotelske zgrade postoji hotelska garaža), potrebno je da preko KVENTUM izvršite rezervaciju. Plaćanje parkinga isključivo na recepciji hotela, 1 vozilo za 24 h – 16,00 €.


Rezervišite svoje mjesto na vrijeme, jer je broj učesnika ograničen.
Prijave traju do: 26.02.2019.

 

Nadamo se da ćemo imati uspješnu poslovnu saradnju sa Vama.

ONLINE REGISTRACIJA
Sva polja označena sa (*) su obavezna.

1. Učesnik

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email