TRODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR SA PRAKTIČNIM RADIONICAMA IZ OBLASTI PROJEKT MENADŽMENTA U NABAVKAMA

 

 PROJEKTNI PRISTUP RJEŠAVANJU PROBLEMA U CIKLUSU NABAVKI

 

 TIMSKI RAD

 

Baška Voda, 02. – 04.10.2019. godine

 

HOTEL HORIZONT

PDF PROSPEKT

 

UKRATKO O TEMI

Provođenje postupaka nabavki od strane ugovornih organa i učešće na tenderima od strane ponuđača – bilo da je riječ o procedurama po domaćem zakonu, ili pak procedurama međunarodnih finansijskih institucija – postaje iz godine u godinu sve složeniji zadatak za čije uspješno izvršavanje nije više dovoljno samo poznavati važeće propise i pravila koja se primjenjuju.

U kompleksnom svijetu i vremenu u kojem živimo, na tržištima nabavki koja postaju sve kompetitivnija, sa regulativom koja je veoma zamršena i pregrštom isprepletenih podatka koji često ne čine donošenje pravih odluka lakšim, službenici za nabavke ugovornih organa i lica koja pripremaju ponude kod ponuđača moraju biti osposobljeni u vrlo kratkom vremenu rješavati najsloženije probleme, što bez odgovarajućih vještina i metodologije jednostavno nije moguće. U tom smislu, uvažavajući činjenicu da nabavke danas predstavljaju multidisciplinarnu oblast koja je svojevrsni spoj prava, ekonomije i tehnike, te uzimajući u obzir da upravo gore pomenute vještine i metodologija profesionalcima nabavki iz regiona nedostaju.

Za Vas smo pripremili seminar sa praktičnim radionicama “Projektni menadžment u nabavkama“, koji će se fokusirati na projektni pristup menadžmentu nabavki i kroz praktičan rad pomoći Vam da razvijete neophodne vještine za struktuirano rješavanje najkompleksnijih problema nabavki integrirajući nabavke, projektni menadžment i timski rad.

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Službenicima za javne nabavke ugovornih organa kao i stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u postupcima javnih nabavki po domaćem zakonu kao i u projektima finansiranim od strane međunarodnih finansijskih institucija – EBRD, CEB, EIB, World Bank, KfW.

Prijaviti se mogu svi koji dolaze sa područja Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i BiH.

Seminar sa radionicama nije ograničen isključivo na profesionalce u oblasti nabavki, te može biti veoma koristan i donosiocima odluka u državnim organima, javnim preduzećima i korporativnom svijetu.

 

CILJEVI SEMINARA

Upoznavanje sa struktuiranim rješavanjem problema, sticanje vještina oblikovanja rješenja problema i sticanje vještina projektnog pristupa rješavanju problema u ciklusu nabavki. Nadalje, cilj predstavlja unapređenje znanja i vještina učesnika u oblasti upravljanja projektima (Project Management) u svim fazama Projektnog ciklusa, posebno u oblasti infrastrukture, kao najkompleksnijim, ali  i ostalim oblastima primjene različitih formi ugovora (najviše FIDIC), kako bi se obezbijedila uspješna realizacija projekta i spriječila pojava problema koji se javljaju, bilo u fazi pripreme ili realizacije projekata koji se ugovaraju prema međunarodnim uslovima ugovora. Na koncu, ciljevi seminara i radionica su jačanje poslovnih odnosa kroz uspješan timski rad, bolje razumijevanje uloga u timovima, uspješniju realizaciju svakodnevnih i zahtjevnih radnih zadataka, odabir “prave reakcije“ u svakoj poslovnoj situaciji, kao i razvoj emocionalne inteligencije u svakodnevnom poslovanju.

 

KORIST ZA ORGANIZACIJU

Ugovorni organi i ponuđači će kroz obuku svojih zaposlenika steći osnovna znanja o struktuiranom rješavanju problema, institucionalno steći znanja o umijeću oblikovanja rješenja za probleme i o projektnom pristupu rješavanja problema u ciklusu nabavki. Organizacije koriste “Project Management“ već više od 50 godina. Još ne tako davno osnovna razlika između organizacija je bila u tome da li uspješno koriste i primjenjuju pravilno upravljanje projektima ili ne.

Danas, organizacije na različite načine koriste tehnologiju upravljanja projektima, samo se postavlja pitanje da li ste u tome dobri ili izvanredni. Razlika je veoma mala, jer današnje organizacije mogu u veoma kratkom roku postati dobre u ovoj oblasti, naročito ako je proces podržan od strane cijele organizacije, prvenstveno od rukovodstva. One koje su isitinski izvanredne, strateški planiraju svoje projekte, te sveobuhvatno sagledavaju sve faze projektnog ciklusa. Rukovodioci su došli do zaključka da se ulaganje u ovu oblast isplati, jer ovo više nije honorarni posao, već se smatra kao strateška komponenta neophodna za opstanak organizacije.

Na kraju, timski rad je osnovni ključ uspjeha svake organizacije. U savremenim uslovima poslovanja od izuzetne važnosti je da u organizaciji postoji kvalitetan timski rad između svih zaposlenika, jer jedino na taj način će biti moguće da organizacija napreduje i prilagođava se konstantnim promjenama u okruženju. Uspostavljanjem bolje poslovne saradnje dovest će do veće produktivnosti i motivacije u radu kroz planiranje poslovnih ciljeva, planiranje međusobnog razvoja i uvažavanja,  rješavanje konflikta, unapređenje kvalitete i rezultata rada. Rad u timu zbližava zaposlenike, stvara pozitivnu atmosferu i ohrabruje radnike da poduzimaju važne korake u unapređenju rada organizacije.

 

KORIST ZA UČESNIKA

Službenici za javne nabavke u ugovornim organima i stručna lica ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda steći će vještine struktuiranog rješavanja problema, oblikovanja rješenja problema, kao i vještine projektnog pristupa rješavanju problema u ciklusu nabavki.

Usvajanje znanja kako uspješno voditi projekat, što podrazumijeva pravilno upravljanje različitim komponentama (vremenom, resursima, aktivnostima,…) u različitim fazama projektnog ciklusa, je ključni element za uspješno vođenje projekata. Informisanje i sticanje znanja onih koji do sada nisu imali prilike da učestvuju ni u jednoj fazi pripreme ili realizacije projekata, kao i konkretne pomoći onima koji stiču prvo iskustvo ovakve vrste.

Usvajanje znanja kako izgraditi tim, voditi uspješan tim, kako procesi rada doprinose učinkovitosti timova, kako razmjenjivati ideje i usklađivati različitosti u timovima.  Izgradnjom i razvojem vlastitih poslovnih vještina rezultirat će osnaživanjem samopouzdanja u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, što će dovesti do unapređenja profesionalnosti u radu i uspješnijeg snalaženja u problemskim i zahtjevnim situacijama.

 

 

SADRŽAJ SEMINARA

 

I. PROJEKTNI PRISTUP RJEŠAVANJU PROBLEMA U CIKLUSU NABAVKI 

 

 1. Šta je strukturalno rješavanje problema?
 2. Razumijevanje problema
 3. Identifikacija uzroka problema
 4. Umijeće oblikovanja rješenja problema – operativni dizajn
 5. Aplikacija projektnog pristupa rješavanja problema u ciklusu nabavki
 6. Projektni pristup rješavanju problema u fazi planiranja nabavke
 7. Projektni pristup rješavanju problema u fazi provođenja postupka nabavke
 8. Grupne praktične vježbe uz rad sa instruktorom

 

II. PROJEKTNI MENADŽMENT

 

 1. Šta je projekat?
 2. Priprema projekata
 3. Upravljanje Projektnim ciklusom
 4. Upravljanje Ugovorima
 5. Upravljanje Ugovorima u fazi realizacije
 6. Upravljanje finansijama
 7. Grupne praktične vježbe uz rad sa instruktorom

 

III. TIMSKI RAD

 

 1. Važnost organizacijske psihologije u jačanju timskog rada
 2. Uloga voditelja i člana tima u savremenom radnom okruženju
 3. Prepoznavanje timskih uloga i prilagođavanje komunikacije svakom pojedinom tipu
 4. Uticaj na druge – povećanje radne uspješnosti
 5. Zašto timovi griješe i kako izbjeći greške?
 6. Percepcija u timskom radu
 7. Važnost emocionalne inteligencije u svakodnevnom radu
 8. Grupne praktične vježbe uz rad sa instruktorom

 

PREDAVAČI

 

Josip Jakovac, dipl.iur., IMPPM, Agencija za javne nabavke BiH

Šef grupe za normativno-pravne poslove u Agenciji za javne nabavke BiH, regionalni trener trenera javnih nabavki višekorisničkog ToT projekta Evropske komisije, trener javnih nabavki AJN i part time konsultant. Primarno se bavi izradom zakona i podzakonskih akata, transpozicijom legislative EU, monitoringom javnih nabavki, poboljšanjem sistema nabavki u oblasti odbrane i logistike, prevencijom korupcije i implementacijom međunarodnih projekata. Između ostalog, predsjedavao je radnom grupom Vijeća ministara BiH koja je izradila izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama koje bi trebale reformirati sistem javnih nabavki u BiH, te kao ekspert USAID-a učestvovao u izradi Uredbe o kontroli javnih nabavki u Kantonu Sarajevo koja bi trebalo reformirati javne nabavke u Kantonu Sarajevo. Održao preko 120 seminara i radionica za više konsultantskih kuća i BH vladu koje su pokrivale skoro sve aspekte nabavki, te obučavao korisnike projekata Ambasade Švicarske. Izlagač na više međunarodnih konferencija i autor i koautor 7 knjiga i niza stručnih članaka.  Posjeduje i Second Level Master’s Degree in International Master in Public Procurement Management stečenu na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu (Italija).

 

Davor Vučković, dipl.ing.građ., IMPPM, Autoputevi RS

Zaposlen u Javnom preduzeću “Autoputevi Republike Srpske” – Priprema projekata za  izgradnju autoputeva finansiranih od strane IFI institucija. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi strategija nabavki i ugovaranja, pripremi investicionih programa i provođenju nabavki radova i usluga prema procedurama EBRD-a i EIB-a, te na pripremi projekata za sufinansiranje od strane WBIF-a i IPA programa. Project Manager i vođa PIU tima za autoput Prnjavor-Doboj. Posjeduje i Second Level Master’s Degree in International Master in Public Procurement Management stečenu na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu (Italija).

 

Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog, KVENTUM d.o.o. Poslovno-edukativni centar

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

 

RASPORED SEMINARA

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

  10:00 – 16:00 srijeda    02.10.2019.

  09:30 – 16:00 četvrtak  03.10.2019.

  09:00 – 11:00 petak       04.10.2019.

 

METODOLOGIJA RADA

Radionice će se sastojati od dvije komponente: teorijskog dijela i praktičnog dijela. Teorijski dio će podrazumijevati prezentaciju predavača uz interakciju sa učesnicima, sa iznošenjem problematike učesnika u postupku nabavke, zajedničke diskusije i pronalaženje rješenja za konkretne situacije. Praktični dio sastojat će se od grupnih vježbi uz aktivno učešće svih učesnika.

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

Cijenimo i nagrađujemo aktivnost tokom seminara!

 

KOTIZACIJA SEMINARA

 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 16.09.2019.:

učesnik  330,00 KM  (169 €) 

2 učesnika  300,00 KM  (154 €)   –tpo učesniku

3 i više učesnika 271,00 KM (139 €) – po učesniku

Za prijave poslije 16.09.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi 370,00tKM (189 €).

Oslobođeno plaćanje PDV-a. 

 

U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi
 • Prezentacija – priručnik, testovi, upitnici, prilozi i sl.
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

 

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +38733621273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA

 

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od najljepših hotela u Baškoj Vodi HOTEL HORIZONT, po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

 • 1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  81,00 €
 • 1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu  55,00 €
 • Boravišna taxa po osobi/danu    1,35 €

 

Wellness centar, hotelski bazeni i saune, fitnes centar, WI-FI i parking uključeni u cijenu. 

 

PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj. 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 

Broj učesnika ograničen 

Prijave traju do: 25.09.2019. 

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

ONLINE REGISTRACIJA
Sva polja označena sa (*) su obavezna.

1. Učesnik

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email