PRAKSA I UVOĐENJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE – FUK

&

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO – UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA

Zlatibor, 05. – 07.12.2018. godine

HOTEL OLIMP

PREUZMITE PDF PROSPEKT SEMINARA SA SVIM POTREBNIM INFORMACIJMA  NA SLJEDEĆEM LINKU:

PDF PROSPEKT

Seminar namijenjen:
Seminar je namijenjen izvršnim (top) menadžerima, menadžerima iz nefinansijskih odjela koji imaju potrebu razumjeti osnove FUK-a, osnove finansijskih principa i finansijskih procesa, svima koji žele naučiti kako mjeriti rezultate poslovnih odluka, početnicima u finansijama i računovodstvu, pomoćnicima rukovoditelja, šefovima službi i odjela, koordinatorima i članovima radne grupe za FUK, finansijskim i ostalim zaposlenicima, te svim zainteresiranim koji žele da se upoznaju sa finansijskim upravljanjem i kontrolom, načinom uspostavljanja, provođenja, razvoja i praćenja FUK-a.

Ciljevi seminara:

Učesnici će biti upoznati:

 • sa obaveznim uspostavljanjem finansijskog upravljanja i kontrole
 • sa osnovnim karakteristikama finansijskog upravljanja i kontrole
 • sa metodološkim okvirom za provođenje finansijskog upravljanja i kontrole
 • sa načinom uspostavljanja, provođenja, razvoja i praćenja finansijskog upravljanja i kontrole
 • sa najbitnijim poslovnim procesima u finansijama i računovodstvu

 

Korist za organizaciju:
Učesnici će po okončanju seminara steći dodatna znanja kako provoditi sve aktivnosti vezane za finansijsko upravljanje i kontrolu u svojoj organizaciji. Usvajanje znanja kako da se naprave popisi i mape poslovnih procesa, obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika, kao i registar rizika. Također, organizacija će dobiti zaposlenika koji će biti upoznat sa najbitnijim finansijsko – računovodstvenim poslovnim procesima i načinom kontrole poslovnih procesa.

Korist za učesnika:
Usvajanje znanja o načinu uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole. Kroz praktične primjere naučit će te načine kako da se naprave popisi poslovnih procesa, mape poslovnih procesa, obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika, kao i na koji način da se prepoznaju potencijalni rizici i da se napravi registar rizika. Zaposlenik će biti upoznat sa najbitnijim finansijsko –  računovodstvenim poslovnim procesima i načinom kontrole poslovnih procesa.

Sadržaj seminara:

I. Zakonski i podzakonski okvir FUK-a
II. Uvod u FUK

 • Pifc
 • Definicija
 • Djelokrug
 • Svrha
 • Osnovne karakteristike kvalitetnih sistema FUK-a

III. Metodološki okvir za provođenje FUK-a

 • Kontrolno okruženje
 • Upravljanje rizicima
 • Kontrolne aktivnosti
 • Informacije i komunikacije
 • Praćenje i procjena sistema

IV. Izvještavanje o FUK-u

 • Izjave o odgovornosti
 • Obrazac GI-IK

V. Interna kontrola vs Interna revizija
VI. Poslovni procesi u finansijama i računovodstvu

 • Blagajničko poslovanje – Elektronska blagajna
 • Bruto plaće i naknade, naknade troškova zaposlenih
 • Prihodi i primici – planiranje, prikupljanje, praćenje i evidentiranje
 • Rashodi i izdaci za robe, usluge i radove
 • Službena putovanje – evidencija i kontrola putnih naloga

VII. Planiranja aktivnosti za razvoj sistema FUK-a

 • Obrazac za utvrđivanje / popis poslovnih procesa
 • Obrazac knjige / mape poslovnih procesa
 • Obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika
 • Registar rizika

VIII. Radionica
IX. Zaključak o FUK-u

Raspored seminara:

 • 09:30 – 16:00  srijeda       05.12.2018.
 • 09:30 – 16:00  četvrtak     06.12.2018.
 • 09:00 – 11:00  petak         07.12.2018.

Metodologija rada:
Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

Predavač:
Boris Sesar, dipl. oec. – smjer finansije i računovodstvo. Preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.

 

Kotizacija seminara:
Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 19.11.2018.:

 • 1 učesnik 330,00 KM sa PDV-om
 • 2 učesnika 315,00 KM sa PDV-om po učesniku
 • 3 i više učesnika 300,00 KM sa PDV-om po učesniku

Za prijave poslije 19.11.2018. cijena kotizacije po učesniku iznosi: 350,00 KM sa PDV-om

U cijenu kotizacije uključeno:

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 • Prezentacija – priručnik, testovi, upitnici, prilozi vezano za temu
 • Materijal za pisanje
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

Način prijave na seminar:

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC.
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +387 33 621 273.
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA.
 • Kada dobijemo prijavu na osnovu nje šaljemo Vam potvrdu prijave i predračun.

Napomena:

 • Plaćanje možete izvršiti na osnovu predračuna ili po fakturi nakon izvršene usluge

Rezervacija smještaja:
Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od najljepših hotela na Zlatiboru “HOTEL OLIMP  po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 • 1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu – 50,00 €
 • 1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu – 40,00 €
 • Boravišna taxa po osobi/danu – 1,15 €

Spa centar, hotelski bazeni, fitnes centar, WI-FI i parking uključeni u cijenu.

Na osnovu Vašeg prijavnog obrasca izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu. Troškove smještaja možete platiti putem predračuna ili po fakturi nakon izvršene usluge ili direktno na recepciji hotela.

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme, jer je broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 28.11.2018.

Nadamo se da ćemo imati uspješnu poslovnu saradnju sa Vama.

SVAKA USPJEŠNA KARIJERA POČINJE DOBROM EDUKACIJOM!

ONLINE REGISTRACIJA
Sva polja označena sa (*) su obavezna.

1. Učesnik

 

 

 

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email