PLANIRANJE, REALIZACIJA I KONTROLA FINANSIJSKO – RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA
&
FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA U PRAKSI

Baška Voda, 22. – 24.05.2019. godine
icon-link GRAND HOTEL SLAVIA / HOTEL HORIZONT


PREUZMITE PROSPEKT SEMINARA:
icon-file-text-o PDF PROSPEKT

 

SEMINAR NAMIJENJEN
Izvršnim menadžerima, menadžerima iz nefinansijskih odjela koji imaju potrebu razumjeti osnove finansijskih principa i izvještavanja, svima koji žele naučiti kako mjeriti rezultate poslovnih odluka, početnicima u finansijama koji žele steći uvid u cjelinu finansija i uočiti razlike između finansija i računovodstva, finansijskim referentima i službenicima koji sudjeluju u procesima planiranja, knjiženja, odobravanja i evidentiranja svih finansijskih i računovodstvenih transakcija.


CILJEVI SEMINARA

 • Upoznati učesnike koji nisu direktno uključeni u finansijske i računovodstvene poslove (izvršni menadžeri, nalogodavci, djelatnici iz nefinansijskih odjela unutar organizacije) sa osnovnim konceptom računovodstva i finansija.
 • Upoznati učesnike koji su direktno uključeni u finansijske i računovodstvene poslove (izvršni menadžeri, nalogodavci, djelatnici iz finansijskih odjela unutar organizacije) sa osnovnim konceptom računovodstva i finansija, kao i sa načinom planiranja, provođenja, realizacije i kontrole cjelokupne finansijsko – računovodstvene dokumentacije.
 • Omogućiti učesnicima jasniju sliku prilikom donošenja odluka unutar organizacije o uzročno – posljedičnim vezama koje nastaju u odjelima računovodstva i finansija, osposobiti ih za preciznije i detaljnije uvide u projekcije / analizu poslovne uspješnosti organizacije, kao i osigurati povećanje produktivnosti u radu i mjerenje učinka rada.


KORIST ZA ORGANIZACIJU
Seminar je koncipiran tako da doprinese izgradnji i jačanju znanja iz oblasti finansija i računovodstva, planiranja i organizovanja poslova i zadataka u sektorima / odjelima finansija i računovodstva. Seminar doprinosi povećanju znanja u procesima evidentiranja, kontiranja, knjiženja, odobravanja, kontrole i evidencije svih poslovnih transakcija u organizaciji. Dio seminara će se odnositi na sisteme internih kontrola u organizacijama, kao i na adekvatno uspostavljene mehanizme kontrole i kontrolinga u organizaciji. U savremenim uslovima poslovanja od izuzetne važnosti je da u organizaciji postoji kvalitetno liderstvo i zaposlenici, jer jedino na taj način će biti moguće da se organizacija stalno mijenja i prilagođava konstantnim promjenama u okruženju i da dovodi do veće produktivnosti u radu.

KORIST ZA UČESNIKA
Kroz ovaj seminar ojačat ćete Vašu ulogu u poslovnim procesima finansija i računovodstva, usvojiti alate i tehnike koji će Vam omogućiti da podignete nivo učinkovitosti i uvjerljivosti u obavljanju svakodnevnih radnih zadataka sa ciljem minimiziranja pogrešaka u radu i sprečavanja većih grešaka koje mogu uticati na finansijsko poslovanje u organizaciji, kao i na finansijska izvještavanja. Kroz praktične primjere naučit ćete načine planiranja, provođenja, realizacije i kontrole cjelokupne finansijsko – računovodstvene dokumentacije.


SADRŽAJ I RASPORED SEMINARA

22.05.2019. Srijeda 09:30 – 16:00
Registracija učesnika

I. Pojam, značajke i ciljevi interne kontrole u finansijama i računovodstvu
II. Interna kontrola i njene komponente
III. Metodološki okvir za provođenje FUK-a (poslovni procesi)

 • kontrolno okruženje
 • upravljanje rizicima
 • kontrolne aktivnosti
 • informacije i komunikacije
 • praćenje i procjena sistema

IV. Kontroling

23.05.2019. Četvrtak 09:30 – 16:00

V. Procesi u finansijama i računovodstvu

 • blagajničko poslovanje – elektronska blagajna
 • bruto plate i naknade, naknade troškova zaposlenih
 • prihodi i primici – planiranje, prikupljanje, praćenje i evidencija
 • rashodi i izdaci za robe, usluge i radove
 • službena putovanja – evidencija i kontrola naloga

 VI. Finansijsko izvještavanje i svrha

VII. Obrasci za finansijsko izvještavanje

VIII. Upravljanje finansijama i računovodstvom

 • računovodstvo i knjigovodstvo
 • blagajničko računovodstvo
 • računovodstvene knjige
 • planiranje i izrada budžeta
 • finansijsko izvještavanje

PREDAVAČ
Boris Sesar, dipl. oec. – smjer finansije i računovodstvo. Preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.

 

24.05.2019. Petak 09:00 – 11:00

 • Savremene poslovne vještine
 • Važnost emocionalne inteligencije u poslu

PREDAVAČ
Alen Buljubašić, dipl. pedagog-psiholog
Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

 

METODOLOGIJA RADA
Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 
Prilagođavamo se grupi i pojedincu!
Cijenimo i nagrađujemo aktivnost tokom seminara!

 

KOTIZACIJA SEMINARA
Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 06.05.2019.:
učesnik 330,00 KM 
2 učesnika 315,00 KM  – po učesniku
3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

Za prijave poslije 06.05.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi: 350,00 KM.
Oslobođeno plaćanje PDV-a.


U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 • Prezentacija – priručnik, testovi, upitnici, prilozi i sl.
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja


NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +387 33 621 273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA


REZERVACIJA SMJEŠTAJA
Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od najljepših hotela u Baškoj Vodi “GRAND HOTEL SLAVIA / HOTEL HORIZONT“,  po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  87,00 €
1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu     57,00 €
Boravišna taxa po osobi/danu                    1,35 €

Wellness centar, hotelski bazeni i saune, fitnes centar i WI-FI uključeni u cijenu.

 

PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.


Rezervišite svoje mjesto na vrijeme.
Broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 15.05.2019.

 

Nadamo se da ćemo imati uspješnu poslovnu saradnju sa Vama.

ONLINE REGISTRACIJA
Sva polja označena sa (*) su obavezna.

1. Učesnik

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email