PLANIRANJE, PROVOĐENJE, REALIZACIJA I KONTROLA FINANSIJSKO – RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

PRAKSA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (FUK)

Dubrovnik, 31.10. – 02.11.2018. godine

GRAND HOTEL PARK

PREUZMITE PDF PROSPEKT SEMINARA SA SVIM POTREBNIM INFORMACIJMA  NA SLJEDEĆEM LINKU:

PDF PROSPEKT

Seminar namijenjen:
Seminar je namijenjen izvršnim (top) menadžerima, menadžerima iz nefinansijskih odjela koji trebaju razumjeti osnove finansijskih principa i izvještavanja, svima koji žele naučiti kako mjeriti rezultate poslovnih odluka, početnicima u finansijama koji žele steći uvid u cjelinu finansija i uočiti razlike između finansija i računovodstva, finansijskim referentima i službenicima koji sudjeluju u procesima planiranja, knjiženja, odobravanja i evidentiranja svih finansijskih i računovodstvenih transakcija.

Ciljevi seminara:

 • Upoznati učesnike koji nisu direktno uključeni u finansijske i računovodstvene poslove (izvršni menadžeri, nalogodavci, djelatnici iz ne-finansijskih odjela unutar organizacije) u osnovne koncepte računovodstva (tzv. pogled unazad) i finansija (tzv. pogled unaprijed).
 • Upoznati učesnike koji su direktno uključeni u finansijske i računovodstvene poslove (izvršni menadžeri, nalogodavci, djelatnici iz finansijskih odjela unutar organizacije) u osnovne koncepte računovodstva (tzv. pogled unazad) i finansija (tzv. pogled unaprijed), kao i u način planiranja, provođenja, realizacije i kontrole cjelokupne finansijsko – računovodstvene dokumentacije.
 • Omogućiti učesnicima jasniju sliku prilikom donošenja odluka unutar organizacije o uzročno – posljedičnim vezama koje nastaju u odjelima računovodstva i finansija, osposobiti ih za preciznije i detaljnije uvide u projekcije / analizu poslovne uspješnosti organizacije, kao i osigurati povećanje produktivnosti u radu i mjerenje učinka rada.

Ukratko  o seminaru:
Seminar je koncipiran tako da doprinese izgradnji i jačanju znanja u području finansija i računovodstva, području planiranja i organiziranja poslova i zadataka u sektorima / odjelima finansija i računovodstva. Također, seminar doprinosi povećanju znanja u procesima evidentiranja, kontiranja, knjiženja, odobravanja, kontrole i evidencije svih poslovnih transakcija u organizaciji. Dio će se odnositi na sisteme internih kontrola u organizacijama, adekvatno uspostavljeni mehanizmi kontrole i kontrolinga u organizaciji. Kroz ovaj seminar ojačat ćete Vašu ulogu u poslovnim procesima finansija i računovodstva, te ćete usvojiti alate i tehnike koji će Vam omogućiti da  podignete nivo djelotvornosti i uvjerljivosti u obavljanju svakodnevnih radnih zadataka sa ciljem minimiziranja pogrešaka u radu i sprečavanja većih grešaka koje mogu uticati na finansijsko poslovanje u organizaciji, kao i na finansijske izvještaje. U savremenim uslovima poslovanja od izuzetne važnosti je da u organizaciji postoji kvalitetno liderstvo i zaposlenici, jer jedino na taj način će biti moguće da se organizacija stalno mijenja i prilagođava konstantnim promjenama u okruženju i da dovodi do veće produktivnosti u radu.

Sadržaj seminara:

 1. Pojam, značajke i ciljevi interne kontrole u finansijama i računovodstvu
 2. Interna kontrola i njene komponente
 3. Metodološki okvir za provođenje Finansijskog upravljanja i kontrole (poslovni procesi u finansijama i računovodstvu)
 • kontrolno okruženje
 • upravljanje rizicima
 • kontrolne aktivnosti
 • informacije i komunikacije
 • praćenje i procjena sistema
 1. Kontroling
 2. Procesi u finansijama i računovodstvu
 • blagajničko poslovanje
 • bruto plaće i naknade, naknade troškova zaposlenih
 • prihodi i primici – planiranje, prikupljanje, praćenje i evidencija
 • rashodi i izdaci za robe, usluge i radove
 • službena putovanja – evidencija i kontrola naloga
 1. Finansijsko izvještavanje i svrha
 2. Obrasci za finansijsko izvještavanje
 3. Upravljanje finansijama i računovodstvom
 • računovodstvo i knjigovodstvo
 • blagajničko računovodstvo
 • računovodstvene knjige
 • planiranje i izrada budžeta
 • finansijsko izvještavanje
 1. Motivacija kao ključni aspekt povećanja radne učinkovitosti

 

Raspored seminara:

 • 09:30 – 16:00  srijeda       31.10.2018.
 • 09:30 – 16:00  četvrtak     01.11.2018.
 • 09:00 – 11:00  petak         02.11.2018.

Metodologija rada:
Seminar je visoko  interaktivan  i dizajniran prema  zakonitostima  učenja  odraslih  sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

Cijenimo i nagrađujemo aktivnost tokom seminara!

Predavač:
Boris Sesar, dipl. oec.  Preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, kao i posjedovanje višegodišnjeg iskustva u svim procesima finansija i računovodstva.

Kotizacija seminara:
Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 10.10.2018.:

 • 1 učesnik 330,00 KM sa PDV-om
 • 2 učesnika 315,00 KM sa PDV-om po učesniku
 • 3  i više učesnika 300,00 KM sa PDV-om po učesniku

Za prijave poslije 10.10.2018. cijena kotizacije po učesniku iznosi: 350,00 KM sa PDV-om

U cijenu kotizacije uključeno:

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 • Prezentacija – priručnik, testovi, upitnici, prilozi vezano za temu
 • Materijal za pisanje
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

Način prijave na seminar:

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC.
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +387 33 621 273.
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA.
 • Kada dobijemo prijavu na osnovu nje šaljemo Vam potvrdu prijave i predračun.

Napomena:

 • Plaćanje možete izvršiti na osnovu predračuna ili po fakturi nakon izvršene usluge
 • Ukoliko Vam je potreban prevoz kontaktirajte nas

Rezervacija smještaja:
Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od najljepših hotela u Dubrovniku “GRAND HOTEL PARK“,  po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 • 1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu – 71,00 €
 • 1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu – 51,00 €
 • Boravišna taxa po osobi/danu – 1,20 €

Wellness centar, hotelski bazeni i saune, fitnes centar, WI-FI i parking uključeni u cijenu.

Na osnovu Vašeg prijavnog obrasca izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu. Troškove smještaja možete platiti putem predračuna ili po fakturi nakon izvršene usluge ili direktno na recepciji hotela.

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme, jer je broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 24.10.2018.

Nadamo se da ćemo imati uspješnu poslovnu saradnju sa Vama.

SVAKA USPJEŠNA KARIJERA POČINJE DOBROM EDUKACIJOM!

ONLINE REGISTRACIJA
Sva polja označena sa (*) su obavezna.

1. Učesnik

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print