NAČELA I PRAKSA KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA

UPRAVLJANJE JAVNIM I TAJNIM DOKUMENTIMA U PISANOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU

Neum, 03. – 05.07.2019. godine
 HOTEL SUNCE

 

PREUZMITE PROSPEKT SEMINARA:
icon-file-text-o PDF PROSPEKT

 

SEMINAR NAMIJENJEN
Svim zaposlenima u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim djelatnicima, sekretarima /cama, asistentima /cama) i za sve one koji rade i obavljaju organizacijske i kancelarijsko-arhivske poslove.


CILJEVI SEMINARA

 • Upoznavanje sa kancelarijskim poslovanjem u širem i užem smislu
 • Upoznavanje sa načinima i prednostima dobro organizovanog kancelarijskog poslovanja
 • Upoznavanje sa pozitivnim zakonskim okvirima koji regulišu kancelarijsko poslovanje u fizičkom i elektronskom obliku
 • Izdvajanje akta upravnog postupka i postupanje sa istim
 • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka do arhiviranja
 • Usvajanje znanja o postupanju sa tajnama i tajnim podacima, te odgovarajućim evidencijama
 • Usvajanje znanja o odgovornostima i upotrebi pečata i faksimila, prenos ovlaštenja za čuvanje i upotrebu
 • Upoznavanje učesnika sa potpunim korištenjem alata e-pisarnice (DMS-a)
 • Dobre prakse upravljanja elektronskim dokumentima
 • Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije
 • Elektronski potpis u praksi
 • Razvoj poslovnih vještina


KORIST ZA ORGANIZACIJU
Pravilnim organizovanjem i provođenjem pomoćne djelatnosti obezbijediti efikasno i blagovremeno obavljanje osnovne djelatnosti u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast. Uvid u efikasnost i blagovremenost obavljanja radnih poslova i zadataka. Upoznavanje sa načelima i praksama kancelarijskog i arhivskog poslovanja. Unapređenje efikasnosti u radu sa dokumentima kroz uštedu vremena i sredstava te ubrzanje procesa rada. Podizanje bezbjedonosne svijesti uposlenih sa ciljem zaštite klasificiranih podataka i sigurno arhiviranje.

KORIST ZA UČESNIKA
Upoznavanje sa načinima organizovanja rada i postupanja, načinima kontrole procesa, te praćenje kretanja dokumentacije. Savladavanje osnovnih i naprednih alata za obavljanje kancelarijskog poslovanja. Upoznavanje sa propisima, terminologijom i definicijama. Praktične vježbe i savjeti popunjavanja pisanih evidencija, unos i pretraga  podataka, sačinjavanje izvještaja i štampanje evidencija u elektronskom protokolu. Jednostavnije i pouzdanije upravljanje dokumentima u skladu sa propisima. Podizanje svijesti u cilju zaštite povjerenih informacija i odgovornosti.


SADRŽAJ I RASPORED SEMINARA

03.07.2019. Srijeda 09:30 – 16:00
Registracija učesnika

 • Organizacija prostora, radnog vremena i prijema stranki
 • Uloga rukovodioca /menadžera u organizovanju i provođenju djelatnosti
 • Osnove kancelarijskog poslovanja (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)
 • Akti upravnog postupka (definicija, evidentiranje, postupanje)
 • Postupanje sa dokumentacijom javnih nabavki i prijava na oglase
 • Lista kategorija registraturne građe
 • Razvrstavanje građe, određivanje rokova čuvanja, uništenje bezvrijedne građe
 • Pravilno arhiviranje – označavanje i smještaj

04.07.2019. Četvrtak 09:30 – 16:00

 • Vođenje arhivske knjige
 • Vježbe popunjavanja knjiga osnovnih evidencija
 • Pečat i faksimil – ovlaštenja, upotreba i odgovornost
 • Pravila pisane i elektronske komunikacije
 • Elektronska pošta – primjena u praksi
 • Elektronski potpis
 • Vrste tajni, određivanje i zaštita
 • Postupanje sa tajnim aktima
 • Upoznavanje sa e-pisarnicom (DMS-om) i prezentacija praktične primjene
 • Korištenje elektronskog potpisa u skladu sa propisima
 • Primjena EU standarda i normi

PREDAVAČ
Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive, sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

05.07.2019. Petak 09:00 – 11:00

 • Savremene poslovne vještine

PREDAVAČ
Goran Ristić, dipl. psiholog. Kognitivno-bihejvioralni terapeut pod supervizijom.

 

METODOLOGIJA RADA
Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične individualne i timske vježbe. Motivaciju učesnika postižemo uključivanjem njihovih ličnih primjera iz svakodnevnog života i rada.

 Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

KOTIZACIJA SEMINARA
Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 14.06.2019.:
učesnik 330,00 KM 
2 učesnika 315,00 KM  – po učesniku
3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

Za prijave poslije 14.06.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi: 350,00 KM.
U cijenu nije uključen PDV.


U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 • Prezentacija – priručnik, testovi, upitnici, prilozi i sl.
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja


NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +387 33 621 273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA


REZERVACIJA SMJEŠTAJA
Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od najljepših hotela u Neumu “HOTEL SUNCE“, po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  135,00 KM
1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu       91,00 KM
Boravišna taxa po osobi/danu                      2,34 KM

 

PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.


Rezervišite svoje mjesto na vrijeme.
Broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 25.06.2019.

 

Nadamo se da ćemo imati uspješnu poslovnu saradnju sa Vama.

ONLINE REGISTRACIJA
Sva polja označena sa (*) su obavezna.

1. Učesnik

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email