FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

IZGRADNJA I JAČANJE ZNANJA U PODRUČJU PLANIRANJA, PROVOĐENJA, REALIZACIJE I KONTROLE FINANSIJSKO – RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

 

Baška Voda, 23. – 25.10.2019. godine

GRAND HOTEL SLAVIA

 

PDF PROSPEKT

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen izvršnim menadžerima, menadžerima iz nefinansijskih odjela koji imaju potrebu razumjeti osnove finansijskih principa i izvještavanja, svima koji žele naučiti kako mjeriti rezultate poslovnih odluka, početnicima u finansijama koji žele steći uvid u cjelinu finansija i uočiti razlike između finansija i računovodstva, finansijskim referentima i službenicima koji učestvuju u procesima planiranja, knjiženja, odobravanja i evidentiranja svih finansijskih i računovodstvenih transakcija.

 

CILJEVI SEMINARA

 • Upoznati učesnike koji nisu direktno uključeni u finansijske i računovodstvene poslove (izvršni menadžeri, nalogodavci, djelatnici iz nefinansijskih odjela unutar organizacije) u osnovne koncepte računovodstva i finansija.
 • Upoznati učesnike koji su direktno uključeni u finansijske i računovodstvene poslove (izvršni menadžeri, nalogodavci, djelatnici iz finansijskih odjela unutar organizacije) u osnovne koncepte računovodstva i finansija, kao i u način planiranja, provođenja, realizacije i kontrole cjelokupne finansijsko – računovodstvene dokumentacije.
 • Omogućiti učesnicima jasniju sliku prilikom donošenja odluka unutar organizacije o uzročno – posljedičnim vezama koje nastaju u odjelima računovodstva i finansija, osposobiti ih za preciznije i detaljnije uvide u projekcije / analizu poslovne uspješnosti organizacije, kao i osigurati povećanje produktivnosti u radu i mjerenje učinka rada.

 

KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Seminar je koncipiran tako da doprinese izgradnji i jačanju znanja u području finansija i računovodstva, području planiranja i organizovanja poslova i zadataka u sektorima / odjelima finansija i računovodstva. Takođe, seminar doprinosi povećanju znanja u procesima evidentiranja, kontiranja, knjiženja, odobravanja, kontrole i evidencije svih poslovnih transakcija u organizaciji. Dio seminara će se odnositi na sisteme internih kontrola u organizacijama, adekvatno uspostavljanje mehanizama kontrole i kontrolinga u organizaciji. Kroz ovaj seminar ojačat ćete Vašu ulogu u poslovnim procesima finansija i računovodstva, usvojiti alate i tehnike koji će Vam omogućiti da podignete nivo učinkovitosti i uvjerljivosti u obavljanju svakodnevnih radnih zadataka sa ciljem minimiziranja grešaka u radu koje mogu uticati na finansijsko poslovanje u organizaciji, kao i na finansijske izvještaje. U savremenim uslovima poslovanja od izuzetne važnosti je da u organizaciji postoji kvalitetno liderstvo i zaposlenici, jer jedino na taj način će biti moguće da se organizacija stalno mijenja i prilagođava konstantnim promjenama u okruženju i da dovodi do veće produktivnosti u radu. Kroz praktične primjere naučit ćete način planiranja, provođenja, ralizacije i kontrole cjelokupne finansijsko – računovodstvene dokumentacije.

 

SADRŽAJ I RASPORED SEMINARA

 

23.10.2019. Srijeda

09:30 – 16:00

 

Pojam, funkcije i ciljevi interne kontrole u finansijama i računovodstvu

Interna kontrola i njene komponente

Metodološki okvir za provođenje Finansijskog upravljanja i kontrole (poslovni procesi u finansijama i računovodstvu)

 • kontrolno okruženje
 • upravljanje rizicima
 • kontrolne aktivnosti
 • informacije i komunikacije
 • praćenje i procjena sistema

Kontroling

 

24.10.2019. Četvrtak

09:30 – 16:00

 

Procesi u finansijama i računovodstvu

 • blagajničko poslovanje – elektronska blagajna
 • bruto plate i naknade, naknade troškova zaposlenih
 • prihodi i primanja – planiranje, prikupljanje, praćenje i evidencija
 • rashodi i izdaci za robe, usluge i radove
 • službena putovanja – evidencija i kontrola naloga

Finansijsko izvještavanje i svrha

Obrasci za finansijsko izvještavanje

Upravljanje finansijama i računovodstvom

 

 • računovodstvo i knjigovodstvo
 • blagajničko računovodstvo
 • računovodstvene knjige
 • planiranje i izrada budžeta
 • finansijsko izvještavanje

 

 

PREDAVAČ

Boris Sesar, dipl. oec. Certificirani trener za teme iz oblasti računovodstva i finansija, izvršenja budžeta i planiranja budžeta institucija BiH. Preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.

 

25.10.2019. Petak

09:00 – 11:00

OKRUGLI STO – HOTEL HORIZONT

 • Diskusija 
 • Pitanja i odgovori
 • Zaključci

 1. FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
 2. JAVNE NABAVKE 
 3. KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE 

 

 • Na posljednjem modulu spajamo učesnike i sve predavače sa seminara koji se održavaju paralelno u drugom hotelu sa temama “Javne nabavke“ i “Kancelarijsko i arhivsko poslovanje“.

 

 • Cilj spajanja učesnika i predavača sa tri seminara jeste da se donesu određeni zaključci i preporuke za unapređenje sistema organizacija kroz tri usko povezane oblasti, koje predstavljaju osnovu uspješnosti rada svake organizacije.

 

METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

Cijenimo i nagrađujemo aktivnost tokom seminara!

 

KOTIZACIJA SEMINARA

 

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 07.10.2019.:

učesnik 330,00 KM 

2 učesnika 315,00 KM – po učesniku

3  i više učesnika 300,00 KM – po učesniku

Za prijave poslije 07.10.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi 350,00tKM

Oslobođeno plaćanje PDV-a. 

 

U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 • Prezentacija – priručnik i prilozi
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

 

NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +38733621273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA

 

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u jednom od najljepših hotela u Baškoj Vodi GRAND HOTEL SLAVIA po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

 

 • 1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  73,00 €
 • 1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu  50,00 €
 • Boravišna taxa po osobi/danu    1,35 €

 

Wellness centar, hotelski bazeni i saune, fitnes centar, WI-FI i parking uključeni u cijenu. 

 

PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj. 

Ukoliko Vam je potreban prevoz kontaktirajte nas.

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 

Broj učesnika ograničen 

Prijave traju do: 16.10.2019. 

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

ONLINE REGISTRACIJA
Sva polja označena sa (*) su obavezna.

1. Učesnik

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email