DVODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR
NOVOSTI I PRAKSA JAVNIH NABAVKI

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA JAVNIH NABAVKI
NOVOSTI O ELEKTRONSKOJ PONUDI
SISTEMI NABAVKI U SVIJETU
PRIPREMA PONUDE U SKLADU SA TD
E-AUKCIJA
ŽALBENI POSTUPAK U JAVNIM NABAVKAMA
NAJČEŠĆE GREŠKE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
SUDSKA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
IZAZOVI KOD REALIZACIJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
PREGOVARAČKI POSTUPAK U JAVNIM NABAVKAMA

Konjic, 13. – 14.06.2019. godine
icon-link GARDEN CITY HOTEL & RESORT


PREUZMITE PROSPEKT SEMINARA:
icon-file-text-o PDF PROSPEKT

 

SEMINAR NAMIJENJEN
Uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima  ugovornih organa iz čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama, ponuđačima – stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u postupcima javnih nabavki, članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke,  internu reviziju unutar ugovornih organa, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, kao i za sve uključene u sistem javnih nabavki, od planiranja javnih nabavki do realizacije ugovora.

CILJEVI SEMINARA

 • Upoznavanje predstavnika ugovornih organa i ponuđača sa važnošću razumijevanja tržišta javnih nabavki i tehnikama ispitivanja tržišta
 • Upoznavanja sa pojedinostima E-ponude
 • Upoznavanje predstavnika ugovornih organa i ponuđača sa važećim sistemima nabavke u svijetu i različitim pravilima i njihovim međusobnim odnosom
 • Upoznavanje sa širim kontekstom funkcionisanja međunarodnih finansijskih institucija i nabavki koje se vrše po pravilima IFI's
 • Pravilna priprema ponuda i odgovora na zahtjeve iz TD
 • Otkloniti nepravilnosti u pripremi ponude
 • Otkloniti dileme u vezi E-aukcije
 • Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu
 • Povećanje uspješnosti u provođenju postupaka javnih nabavki
 • Shvatanje prirode i ciljeva sudske zaštite u postupcima javnih nabavki
 • Upoznavanje sa praktičnim primjerima učinka sudske zaštite u  postupcima javnih nabavki
 • Naučiti na koji način uspješno provesti realizaciju potpisanog ugovora
 • Usvojiti znanja kako na zakonit način rješavati probleme u realizaciji ugovora
 • Pravilno provođenje pregovaračkog postupka u skladu sa ZJN

 

PREDAVAČI

 1. Đenan Salčin, dipl. oec. – Direktor Agencije za javne nabavke BiH.
 2. Josip Jakovac, dipl. iur. – Agencija za javne nabavke BiH. IMPPM. Trener trenera JN TOT projekta EK, trener JN AJN, predsjedavajući radne grupe za izradu ZIDZJN.
 3. Bojan Ždrale, dipl. oec. – Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II – training of treners – ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“.
 4. Šejla Omanović Mirković, dipl. iur. – Ured za razmatranje žalbi BiH. Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, trener JN TOT projekta Evropske komisije, Međunarodni master iz javnih nabavki “Tor Vergata” Rim.
 5. Milica Pranjić, dipl. iur. Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH,  dugi niz godina se direktno bavi  javnim  nabavkama  kroz upravne sporove koji se odnose na javne nabavke i kroz učešće u komisijama za javne nabavke.
 6. Fuad Kozadra, dipl. oec.  – Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH. Završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT I – training of treners – ITCILO.
 7. Tarik Rahić, dr. sci. – Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, ovlašteni trener Agencije za državnu službu FBiH.


KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

Ugovorni organi i ponuđači će imati višestruke koristi od seminara, od sticanja novih znanja do kadrovskog jačanja, usvajanja novih vještina, efikasnije pripremati i odgovarati na zahtjeve iz tenderske dokumentacije, te pripremati prihvatljive ponude. Primjenom stečenog znanja smanjit će se greške u radu. Učesnici seminara će imati priliku da usvoje nova praktična znanja o javnim nabavkama te prošire postojeća i da se upoznaju sa praksom ostalih učesnika seminara, predstavnicima ugovornih organa i ponuđača. Razmjenom iskustava pokušati pronaći određena rješenja između ponuđača i ugovornih organa, unaprijediti sistem javnih nabavki i povećati samopouzdanje samog učesnika koje će biti bitno za budućnost.

Nalazi ureda za reviziju na svim nivoima u posljednjem periodu ukazuju na alarmantno zapostavljanje istraživanja tržišta javnih nabavki od strane ugovornih organa u fazi planiranja javne nabavke, što posljedično ima za rezultat brojna poništenja postupaka javnih nabavki, finansijske gubitke javnih sredstava i nemogućnost ugovornih organa da efikasno vrše svoju javnu funkciju i pružaju neophodne usluge građanima, a pomenuto često predstavlja jedan od indikatora korupcije u javnim nabavkama (namjerno podcjenjivanje procijenjene vrijednosti nabavke radi poništenja postupaka i potom provođenje pregovaračkih postupaka). Iako samo istraživanje tržišta nije zakonska obaveza kao u nekim zemljama regije, postoje objektivni razlozi da ugovorni organi istražuju tržište i ovom pitanju će u 2019. godini biti posvećena ozbiljna pažnja od strane regulatornih i kontrolnih institucija sistema javnih nabavki u BiH.

Ugovorni organi i ponuđači će kroz obuku svojih zaposlenika steći osnovna znanja o važećim sistemima nabavke u svijetu, što će ugovornim organima omogućiti efikasnije vršenje javnih nabavki i dobijanje tzv. vrijednosti za novac, dok će ponuđači biti konkurentniji u samim nadmetanjima za ugovore o javnim nabavkama. Stručna lica koja se bave javnim nabavkama u ugovornim organima i pripremaju ponude za ponuđače koji učestvuju u postupcima javnih nabavki dobit će teoretska znanja i praktična uputstva o važećim sistemima nabavke u svijetu, što će ih, učiniti efikasnijim i uspješnijim u obavljanju nabavne funkcije u ugovornim organima, ili efikasnijim i konkurentnijim kada kao ponuđači učestvuju u postupcima javnih nabavki.

Kroz praktične primjere povećat će se uspješnost u nabavci roba, usluga ili radova odgovarajućeg kvaliteta, imajući u vidu svrhu, namjenu i vrijednost javne nabavke, poštujući planirane rokove i sam način realizacije propisan ZJN, sa što manje troškova vezanih za postupak.  Takođe, steći će se dodatna znanja  u pogledu sudske  zaštite u postupcima javnih nabavki, kao i dostupni pravni lijekovi čime će efikasnost nabavki biti podignuta na viši nivo od dosadašnjeg.  Učesnici seminara usvojit će nova iskustva vezano za  način realizacije ugovora i provođenje pregovaračkog postupka nabavke i osnovne taktike za pregovaranje.


SADRŽAJ SEMINARA

I. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA JAVNIH NABAVKI

 • Generalno o tržištima javnih nabavki
 • Struktura tržišta javnih nabavki
 • Razlozi za istraživanje tržišta u ciklusu javnih nabavki: opcija ili imperativ?
 • Istraživanje tržišta iz ugla ugovornih organa i iz ugla ponuđača
 • Tehnike istraživanja tržišta
 • Dokumentovanje istraživanja tržišta za vlastite potrebe, uvid u stanje konkretnih tržišta,  kao i za potrebe revizionih organa

II. E-PONUDA

 • Novosti i aktuelnosti (pravilnik, planovi i elektronski potpis)
 • Šta nas očekuje u narednom periodu vezano za E-ponudu?

III. SISTEMI NABAVKI U SVIJETU

 • Uvod: Kratka historija nabavki
 • Pregled sistema nabavki
 1. Svjetski trendovi u nabavkama
 2. EU legislativa o javnim nabavkama i korelacija sa Zakonom o javnim nabavkama
 3. Government Procurement Agreement (GPA)
 4. UNCITRAL model zakona i UN-ov sistem
 5. USA (Federal Aquisition Regulation)
 6. Ostale zemlje i njihova pravila
 7. Pravila nabavki multilateralnih razvojnih banaka (IFI's):
 8. Osnovne karakteristike
 9. Svjetska banka, historijat, misija i pravila nabavke
 10. Evropske banke:
 • EIB, historijat, misija i pravila nabavke
 • CEB, historijat, misija i pravila nabavke
 • EBRD, historijat

IV. PRIPREMA PONUDE U SKLADU SA TD

 • Priprema ponude
 • Kako da odgovorimo na uslove i zahtjeve iz tenderske dokumentacije?
 • Šta ponuđač može učiniti da zaštiti svoje interese?
 • Gdje griješimo prilikom prijave na tendere? Zašto?
 • Interaktivan pristup, problemi učesnika i dijalog u cilju pronalaženja rješenja
 • Praćenje postupaka javnih nabavki

V. E-AUKCIJA

 • Pitanja i odgovori
 • Praksa

VI. ŽALBENI POSTUPAK U JAVNIM NABAVKAMA

 • Žalbena procedura u javnim nabavkama
 • Zašto se poništavaju tenderi?
 • Najčešće greške u postupcima javnih nabavki
 • Kako povećati efikasnost u realizaciji postupaka javnih nabavki?

VII. SUDSKA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

 • Instrumenti sudske zaštite
 • Sudska zaštita u postupcima javnih nabavki (osvrt na prekršajnu, krivičnu odgovornost, naknada štete)
 • Upravnosudska zaštita – Upravni spor (zaštita koju pruža upravni spor, sadržaj tužbe, način odlučivanja, ishod spora)
 • Odlaganje izvršenja (Privremena mjera u upravnom sporu)
 • Konačnost i obaveznost odluka u upravnom sporu
 • Vanredni pravni lijekovi u upravnom sporu
 • Zahtjev za preispitivanje sudske odluke
 • Ograničenje i zaštita konkurencije u postupcima javne nabavke

VIII. IZAZOVI KOD REALIZACIJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

 • Način realizacije ugovora o javnoj nabavci
 • Odgovornost ugovornih organa i ponuđača u procesu realizacije
 • Kašnjenja u realizaciji ugovora i realizacija ugovornih obaveza

IX. PREGOVARAČKI POSTUPAK U JAVNIM NABAVKAMA

 • Provođenje pregovaračkog postupka nabavke
 • Osnovne taktike i tehnike za pregovaranje

 


RASPORED SEMINARA
Registracija učesnika 09:30 – 10:00

 icon-clock-o  10:00 – 16:00 četvrtak  13.06.2019.
   10:00 – 16:00 petak      14.06.2019.


KOTIZACIJA SEMINARA
Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 24.05.2019.:
učesnik 277,00 KM 
2 učesnika 257,00 KM  – po učesniku
3  i više učesnika 237,00 KM – po učesniku

Za prijave poslije 24.05.2019. cijena kotizacije po učesniku iznosi: 307,00 KM.
U cijenu nije uključen PDV.


U CIJENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj i elektronskoj formi
 • Prezentacija – priručnik, prilozi i sl.
 • Materijal za pisanje
 • Kontakt lista učesnika
 • Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
 • Ručak
 • Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja


NAČIN PRIJAVE NA SEMINAR

 • Na drugoj strani prospekta (koji možete na vrhu ovog članka preuzeti preko označenog linka) nalazi se PRIJAVNI OBRAZAC
 • Popunjen prijavni obrazac možete poslati putem maila na info@kventum.ba ili putem faxa +387 33 621 273
 • Možete se prijaviti i online, na dnu ovog članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJA


REZERVACIJA SMJEŠTAJA
Rezervacija smještaja za učesnike seminara omogućena je u najljepšem hotelu u Konjicu GARDEN CITY HOTEL & RESORT”, po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu  125,00 KM
1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu     115,00 KM
Boravišna taxa po osobi/danu                      2,50 KM

Fitnes sala, bazen, relax room, saune, WI-FI i parking uključeni u cijenu.

Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene smještaja.

PLAĆANJE MOŽETE IZVRŠITI NA OSNOVU

 • Predračuna ili
 • Po fakturi nakon izvršene usluge

Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.


Rezervišite svoje mjesto na vrijeme.
Broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 03.06.2019.

 

Nadamo se da ćemo imati uspješnu poslovnu saradnju sa Vama.

ONLINE REGISTRACIJA
Sva polja označena sa (*) su obavezna.

1. Učesnik

Podjelite ovaj post sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email